Autorehvid

Energiamärgised sisaldavad teavet, millest tarbijad saavad lähtuda, et osta oma sõidukile head rehvid. Need annavad ostjale teavet rehvide veeretakistuse, välise veeremismüra ja märghaardumise kohta. Märgiste ülesanne on seega välja tuua rehvide parameetrite klassid ning samuti innustada tootjaid arendama rehvimudeleid, mis oleksid tõhusamad, ohutumad ja vaiksemad.

Rehvide parameetrite klassid

Rehvide ja nende parameetrite klassifitseerimiseks on kolm energiamärgist:

  • Energiatõhususe klass, mida tähistatakse tähtedega A kuni G (A on kõige tõhusam ja G kõige vähem tõhusam) ja mis näitab rehvi veeretakistust ning seega rehvi energiatarvet. Mida väiksem on rehvi veeretakistus, seda vähem vajab sõiduk edasiliikumiseks energiat, võimaldades seega kütusesäästu.
  • Märghaardumise klass, mida tähistatakse samuti tähtedega A kuni G, näitab pidurdusteekonda märgades tingimustes.
  • Välise veeremismüra klass, mida tähistatakse tähtedega A ja B, näitab mürataset väljaspool sõidukit kõige kõrgemast kuni kõige madalamani. C-klassi müratasemega rehvid ei ole enam lubatud.
energiamärgis

Mida ütleb seadus energiamärgise kohta?

Kohustus pakkuda Euroopa turul sõiduauto- ja kaubikurehve, mis on varustatud energiamärgisega , sätestati määrusega (EÜ) nr 1222/2009. See määrus vaadati üle ja asendati määrusega (EL) 2020/740, mida kohaldatakse alates 1. maist 2021 ja millega kehtestatakse uued nõuded. Need puudutavad muu hulgas ka veokeid ja busse.

Selle määrusega nähakse ette, et lisaks standardsele märgisele võib rehvidele märkida sümboli, mis annab ostjatele teavet rehvi haardevõime kohta äärmuslikes lume- ja jääoludes. Seega on erinevaid märgisevariante kokku neli. Äärmuslikes lumeoludes sobivatel rehvidel on n-ö Alpide kujutis (lumehelves kolme mäetipu taustal) ja põhjamaise kliima talverehvidel ehk jäärehvidel jääga kaetud mäetipu kujutis.

Uued energiasümbolid näitavad selgemini, et kütusetõhusus puudutab nii sisepõlemis- kui ka elektrimootoriga sõidukeid. Müraklass ja müra tugevus detsibellides on jätkuvalt ära toodud märgise alumises osas.

Uue määrusega keelatakse ka rehvid, mille veeretakistus ja märghaardumine kuuluvad klassidesse F ja G, ning uus väärtuste skaala koosneb viiest klassist (A kuni E varasema A kuni G asemel).

Rehvimärgisel toodud viiest parameetrist koosnevad näitajad saadakse ühtlustatud katsemeetodite kohaldamisel ja riiklikud asutused võivad kontrollida märgisel oleva teabe õigsust. Veel on võimalik saada lisateavet Euroopa Komisjoni andmebaasidest QR-koodi abil.

Tuleb märkida, et määrusega (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite üldist ohutust, kehtestatakse minimaalsed tõhususnõuded ka rehvide ökodisainile.

Vastavused vana ja uue põlvkonna energiamärgise vahel:

vastavused vana ja uue energiamärgise vahel
Jätkake sirvimist ilma nõusolekuta >
Teave küpsiste ja muude jälgijate kohta
Rehviliider.ee (AD TYRES) ja tema partnerid (Google, Hotjar, Microsoft) kasutavad küpsiseid ja muid jälgijaid (Web Storage) saidi nõuetekohase töötamise tagamiseks, saidil navigeerimise lihtsustamiseks, statistiliste mõõtmiste tegemiseks ja reklaamikampaaniate isikupärastamiseks. Küpsised ja muud jälgijad salvestatakse teie seadmesse ja võivad sisaldada isikuandmeid. Me ei paiguta ühtegi küpsist ega muud jälgijat teie seadmesse ilma teie vaba ja teadliku nõusolekuta, v.a need, mis on vajalikud saidi nõuetekohaseks töötamiseks. Me säilitame teie valiku 6 kuuks. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, minnes küpsiste ja muude jälgijate lehele. Te saate saidi kasutamist jätkata ilma andmata nõusolekut küpsiste ja muude jälgijate teie seadmesse paigutamiseks. Keeldumine ei takista juurdepääsu teenustele AD TYRES. Lisateabe saamiseks vaadake küpsiste ja muude jälgijate lehte.
Küpsiste isikupärastamine
LiveChat
Tekkis viga. Palun proovige uuesti või võtke meiega ühendust, kui viga ei leia lahendust.