Velje poltide paigaldus

Ratta paigaldamisel tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid. Selgitused ratta vahetuseks leiate oma sõiduki kasutusjuhendist.

Poltide paigaldamisel veenduge nende puhtuses. Poltide vahele ei tohi jääda tolmu ega kivikesi, kuna see võib polte kahjustada ja paigaldamist raskendada.

Kõigepealt keerake polte käsitsi liigselt jõudu kasutamata. Kui polt on paigas, kasutage poldi paigaldamiseks vastavat võtit. Pidage kindlasti kinni poltide paigaldamise järjekorrast :


Kui te täpselt järjekorrast kinni ei pea, siis võite oma sõidukit kahjustada.

Poltide paigaldamisel ei ole mõtet liigselt jõudu kasutada, vastasel juhul võite autosillale liiga teha. Ning selle remontimine läheb väga kalliks maksma.

Kui poldid on fikseertitud, võite rahuliku südamega teele asuda. Polte tasuks uuesti kontrollida 50km-100km pärast. Sõitmisel tekkiv vibratsioon võib poldid veidi lahti lüüa.


LiveChat
Whatsapp Messenger