1. Üldised põhimõtted
 2. Mis on suurtähtede määratlus?
 3. Mis on harta eesmärk?
 4. Milliseid andmeid kogutakse?
 5. Miks teie andmeid kasutatakse?
 6. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?
 7. Kellega teie andmeid jagatakse?
 8. Kas teie andmeid edastatakse väljapoole Euroopa Liitu?
 9. Kuidas on teie andmed kaitstud?
 10. Millised on teie õigused?
 11. Kuidas kogub AD Tyres andmeid alaealiste kohta?
 12. Kuidas on lood küpsiste ja muude sarnaste jälgimistehnoloogiatega?
 13. Kuidas teid teavitatakse põhikirja muudatustest?
 14. Kuidas meiega ühendust võtta?

1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED

Ettevõte AD Tyres International SLU, Andorra õiguse alusel asutatud äriühing, mis on piiratud vastutusega äriühing, mille kapital on 1 000 000 eurot, registreeritud Andorra äriregistris numbri 16339 all ja mille registrijärgne asukoht on C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorra Vürstiriik), e-post: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (edaspidi "AD Tyres"), kes tegeleb e-kaubandusega, pakub rehvide ja nendega seotud toodete müüki veebisaidi https://www.rehviliider.ee/ (edaspidi "veebisait") kaudu.

Selle tegevuse raames võib AD Tyres koguda internetis või telefoni teel andmeid, mis otseselt või kaudselt identifitseerivad kliente, veebilehe kasutajaid või kolmandaid isikuid (edaspidi "andmesubjektid" või "teie"), ning teostada nende andmete ühe või mitu töötlemist. AD Tyres ei kogu kunagi andmesubjektide andmeid kaudselt, st kolmandast isikust.

AD Tyres, kelle kontaktandmed on nimetatud eespool, vastutab andmete töötlemise eest, kuivõrd ta määrab kindlaks selle töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Teatavate pangandusandmete töötlemise eest vastutab AD Tyres koos GoCardless SAS-iga, mis on Pariisi äriregistris numbri 834422180 all registreeritud lihtsustatud aktsiaselts, mille registrijärgne asukoht on 7 rue de Madrid Pariisis (75008). Täiendavat teavet selle kohta, kuidas GoCardless teie pangandusandmeid ja teie andmekaitseõigusi käsitleb, leiate siit.

Teatavate küpsiste abil kogutud sirvimisandmete puhul jagab AD Tyres vastutuse nende töötlemise eest kolmandate osapoolte ettevõtetega, mille nimekiri ja täpsemad üksikasjad on leitavad küpsiste leheküljel.

AD Tyres on määranud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (edaspidi "GDPR") artikli 37 kohaselt andmekaitseametniku, kelle kontaktandmed on aadressil dpo@adtyres.com.

AD Tyres'i kogutud andmeid töötleb täpsemalt Malta territooriumil asuv AD Tyres'i filiaal, nimelt AD TYRES INTERNATIONAL EU, mis on registreeritud numbri OC 1277 all ja mille registrijärgne asukoht on Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Seega loetakse, et need andmetöötlused toimuvad Euroopa Liidu territooriumil vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse põhjendusele 22 ja artiklile 3.1 ning nende suhtes kohaldatakse kõnealuseid õigusakte.

Lisaks sellele kohaldatakse andmete töötlemise suhtes ka Malta 2018. aasta andmekaitseseadust (Cap 586) selle seaduse § 4 lõike 2 punkti a alusel.

Teid kutsutakse üles lugema käesolevat privaatsuspoliitikat (edaspidi "poliitika") hoolikalt läbi ja võtma selle sisu teadmiseks.

2. MIS ON SUURTÄHTEDE MÄÄRATLUS?

Suurtähega algavad sõnad või väljendid on määratletud allpool.

AD Rehvid
tähendabartikli 1 esimeses lõigus nimetatud äriühingut.
Harta
onartiklis 1 osutatud määratlus.
Kliendikonto
on konto, mida iga klient saab luua https://www.rehviliider.ee/minu-konto/ lehel.
Andmed
tähendab mis tahes isikuandmeid, st mis tahes teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, kusjuures tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebipõhise tunnuse või ühe või mitme tema füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud teguri alusel.
Pangandusandmed
onartiklis 4 osutatud määratlus.
Andmete tellimine
onartiklis 4 osutatud määratlus.
Navigatsiooniandmed
onartiklis 4 osutatud määratlus.
Tehnilised andmed
onartiklis 4 osutatud määratlus.
Asjaomane(d) isik(ud)
onartiklis 1 osutatud määratlus.
Toode(d)
tähendab rehvi või sellega seotud tooteid (veljed, ketid jne), mida AD Tyres pakub veebisaidil müügiks.
GDPR
onartiklis 1 osutatud määratlus.
Veebileht
onartiklis 1 osutatud määratlus.
Ravi(d)
mis tahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse või ei tehta automatiseeritud protsesside abil ja mida kohaldatakse andmete suhtes, näiteks andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, edastamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise, kooskõlastamise või ühendamise, piiramise, kustutamise või hävitamise teel.
Sa
onartiklis 1 osutatud määratlus.

3. MIS ON PÕHIKIRJA EESMÄRK?

Käesolev harta tehakse teile kättesaadavaks teie andmete kogumise ajal, et tagada AD Tyres'i poolt teie andmete töötlemise täielik läbipaistvus, esitades lühikese, kergesti kättesaadava ja arusaadava ning selgelt ja lihtsalt sõnastatud teabe.

Kui mõni teave ei ole piisavalt selge, palume Teil meiega ühendust võtta, kui Teile sobib, kas saates e-kirja aadressil dpo@adtyre.com või kasutades siin olevat kontaktvormi.

Harta kehtib teie andmete suhtes, mida AD Tyres kogub ja töötleb järgmiste tegevuste raames ja mille puhul AD Tyres on vastutav töötleja:

 • Saidi kasutamine, sealhulgas veebilehe sirvimine;
 • teie kliendikonto loomine ja kasutamine veebilehe kaudu;
 • AD Tyres'i poolt veebilehe kaudu pakutavate toodete ostmine; või
 • igasugune kontakt klienditeenindusega.

Käesolevat poliitikat ei kohaldata muu andmetöötluse suhtes, mis toimub muus kui eespool kirjeldatud kontekstis ja mille puhul AD Tyres ei ole vastutav töötleja.

4. MILLISEID ANDMEID KOGUTAKSE?

ANDMED, MIS ON KOGUTUD AD TYRES'I SELGESÕNALISEL TAOTLUSEL

AD Tyres taotleb selgesõnaliselt Teie andmete kogumist erinevatel aegadel ja eelkõige :

 • veebilehe kasutamine;
 • tellimuse tegemine saidil;
 • Kliendikonto loomine Veebisaidil või
 • igasugune suhtlemine klienditeenindusega.

Kogutud andmed (edaspidi "tellimuse andmed ") koosnevad eelkõige järgmistest andmetest:

 • Teie eesnimi ;
 • Teie nimi ;
 • Teie sünniaeg ;
 • Teie postiaadress ;
 • Teie e-posti aadress ;
 • Teie telefoninumber ;
 • Teie riik ;
 • Teie ühendusesisene käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Maksmise eesmärgil kogutud andmed (edaspidi "pangandusandmed ") koosnevad teie krediitkaardi numbrist, kehtivusajast ja CVC-st (või visuaalsest krüptogrammist, mis asub kaardi tagaküljel), mis edastatakse makseteenuse pakkujatele: Checkout.com, Hipay või Braintree.

Mis puutub Paypal'i teenusepakkuja poolt tehtavatesse maksetesse, siis pangandusandmeid kogub see ettevõte otse Teilt konto loomisel. Seejärel vastutab nende andmete töötlemise eest üksnes Paypal'i ettevõte.

Kasutame GoCardlessi, et hallata otsekorraldusi teie IBANi kaudu. Lisateavet selle kohta, kuidas GoCardless teie pangandusandmeid ja teie andmekaitseõigusi käsitleb, leiate siit.

Teatavad tellimuse andmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, riik, e-posti aadress) ja pangaandmed on vajalikud AD Tyresiga lepingu sõlmimiseks. Järelikult, kui te ei edasta meile neid andmeid, ei saa te oma tellimust lõplikult vormistada.

ANDMED, MIS KOGUTAKSE AUTOMAATSELT REKLAAMREHVIDE POOLT

AD Tyres võib koguda, eelkõige veebisaidil navigeerimise ajal, osa teie andmeid automaatselt teie seadme (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefoni jne) kaudu. Neid andmeid võidakse koguda isegi siis, kui tellimus ei ole esitatud. Üldjuhul kogutakse andmeid küpsiste abil.

Need andmed (edaspidi "tehnilised andmed ") koosnevad eelkõige järgmistest andmetest:

 • Teie IP-aadress (teie seadmele määratud identifitseerimisnumber, mis on osa selle ühendusest internetiga) ;
 • Teie MAC-aadress (võrgukaardile või võrguliidesele salvestatud füüsiline identifitseerimisnumber) ;
 • Teie IMEI-number (mobiiltelefoni identifitseerimisnumber) ;
 • teie seadme operatsioonisüsteem (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne);
 • Teie mobiiltelefonioperaator ;
 • Teie Interneti-teenuse pakkuja ;
 • kasutatav veebilehitseja (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne) või
 • teie seadme kasutatav ajavöönd.

Teie seadme kaudu automaatselt kogutud andmed sisaldavad ka andmeid teie sirvimise kohta (edaspidi "sirvimisandmed "), näiteks:

 • külastatud leheküljed;
 • Teie külastuse kuupäev ;
 • igal külastatud leheküljel veedetud aeg;
 • aktiveeritud lingid;
 • pakkumised, millega olete konsulteerinud;
 • otsitavad tooted;
 • teie tehtud tellimused või
 • Teie toodete tarbimisharjumused.

5. MIKS TEIE ANDMEID KASUTATAKSE?

Isikuandmeid võib töödelda ainult siis, kui töötlemine põhineb :

 • GDPR artikli 6 lõikes 1 osutatud õiguslik põhjendus (nõusolek, lepingu täitmine, juriidilise kohustuse täitmine, eluliste huvide kaitsmine, avaliku huvi ülesanne või vastutava töötleja õigustatud huvi) ja
 • vastutava töötleja määratud selgesõnaline ( d) õiguspärane ( d) eesmärk( id).

Alljärgnevas tabelis on loetletud AD Tyres'i poolt teostatav töötlemine koos iga töötlemise eesmärgi, õigusliku põhjenduse ja asjaomaste andmetega.

tellimuse andmed
Ravi nimetus Eesmärgid Õiguslik põhjendus Asjaomased andmed
Tellimine
 • Vastata kõigile Teie tellimuse esitamise taotlustele
 • Võtke arvesse ja täitke oma tellimus
 • Kohaletoimetamise ja võimalusel ka montaaži teostamine
Leping
 • Andmete tellimine
Krediitkaardiga tehtav ühekordne tehing
 • Täitke oma tellimuse makse
 • Tagasilükatud pangatehingute haldamine
Leping
 • Pangaandmed (CB)
Tulevaste ostude hõlbustamine
 • Salvesta pangaandmed, et hõlbustada tulevasi oste
Nõusolek
 • Pangaandmed (CB)
SEPA otsekorraldus
 • Teie IBANi edastamine GoCardlessi teenusepakkujale
Leping
 • Pangaandmed (IBAN)
Maksetaotlused
 • Käsitleda tellimuse eest tasumiseks kasutatud krediitkaardi omaniku võimalikke kaebusi.
Leping
 • Pangandusandmed
Müügijärgne teenindus
 • Kaebuste haldamine
 • teatada põhikirja või üldiste müügitingimuste muutmisest
 • Kliendisuhete haldamine (taotlused, kommentaarid ja ettepanekud) pärast tellimuse esitamist.
 • Toetuste haldamine
Leping
 • Andmete tellimine
 • Pangandusandmed
Kliendikonto
 • hõlbustada teie hilisemate tellimuste esitamist, vältides AD Tyres'ile juba edastatud elementide uuesti sisestamist.
Nõusoleku
Uudiskiri (sealhulgas AD Tyres kommertspakkumised)
 • Tellige meie uudiskiri (sealhulgas AD Tyres kommertspakkumised)
Nõusolek
 • Tellimisandmed (e-posti aadress)
Sihtotstarbeline reklaam
 • Kohandada meie reklaamisõnumid vastavalt teie vajadustele ja harjumustele
Nõusolek (küpsised)
 • Tehnilised andmed
 • Navigatsiooniandmed
Kasutajakogemus
 • Isikupärastada Teie veebilehe kasutuskogemust vastavalt Teie vajadustele ja harjumustele.
 • Kiirenda oma navigeerimist saidil
Nõusolek (küpsised)
 • Tehnilised andmed
 • Navigatsiooniandmed
Statistika
 • Statistiliste uuringute läbiviimine ja analüüsimine
Õigustatud huvi (1 ) ja nõusolek (küpsis)
 • Andmete tellimine
 • Tehnilised andmed
 • Navigatsiooniandmed
Kvaliteet
 • analüüsida veebilehe kasutamisel tekkinud tehnilisi probleeme.
 • Anomaaliate tuvastamine infosüsteemis
Õigustatud huvi (2)
 • Tehnilised andmed
 • Navigatsiooniandmed
Pettus
 • Võltsingute ja tehnoloogiapettuste avastamine
Õigustatud huvi (3)
 • Andmete tellimine
 • Tehnilised andmed
 • Navigatsiooniandmed

(1 ) AD Tyres'i õigustatud huvi seisneb selles, et ta saaks ennast hinnata ja täiustada tänu statistilisele vahendile.

(2 ) AD Tyres'i õigustatud huvi on tagada oma teenuse kvaliteet.

(3 ) AD Tyres'i õigustatud huvi on vältida pettust.

6. KUI KAUA TEIE ANDMEID SÄILITATAKSE?

AD Tyres peab auasjaks säilitada teie andmeid sellisel kujul, mis võimaldab teie tuvastamist mitte kauem, kui on vajalik nende töötlemise eesmärgil.

Alljärgnevas tabelis on esitatud iga andmetüübi säilitamisperioodid vastavalt sellele, milleks neid andmeid kasutatakse.

Andmed Töötlemine Säilivusaeg aktiivses aluses (1) Vahepealne ladustamisperiood (2)
Andmete tellimine Tellimine 3 aastat alates viimasest tellimusest n/a*
Müügijärgne teenindus 3 aastat alates viimasest tellimusest ei kohaldata
Kliendikonto 3 aastat alates viimasest ühendusest kliendikontoga või kuni nõusoleku tühistamiseni, kui see toimub varem. ei kohaldata
Uudiskiri Kuni Te loobute tellimusest või 3 aastat pärast viimast sisselogimist Kliendikontole, kui see on varasem. ei kohaldata
Statistika 3 aastat alates viimasest tellimusest ei kohaldata
Pettus ei kohaldata 5 aastat alates asjaomaste andmete kogumisest
Pangandusandmed (3) Tehing (CB) Kuni tellimuse täieliku tasumiseni ei kohaldata
Maksetaotlused ei kohaldata 13 kuud alates debiteerimise kuupäevast
või
15 kuud edasilükatud makse korral
Müügijärgne teenindus Kuni selle ajavahemiku lõpuni, mille jooksul AD Tyres kohustub teile tellimuse eest raha tagasi maksma (eelkõige taganemisperiood või tellimuse tühistamise periood). ei kohaldata
SEPA otsekorraldus (IBAN) IBANi edastamise aeg GoCardlessile ei kohaldata
Edasiste ostude hõlbustamine (CB) Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või pangakaardi kehtivuse lõppemiseni, kui see toimub varem. ei kohaldata
Tehnilised andmed Sihtotstarbeline reklaam Vt küpsised ei kohaldata
Kasutajakogemus
Kvaliteet
Statistika
Pettus
Navigatsiooniandmed Sihtotstarbeline reklaam Vt küpsised ei kohaldata
Kasutajakogemus
Kvaliteet
Statistika
Pettus

*n/a tähendab, et ei ole kohaldatav.

(1 ) Aktiivne säilitamine on asjaomaste andmete säilitamine asjaomase töötlemise eesmärgil kasutatavas andmebaasis.

(2) vahepealne arhiveerimine seisneb andmete säilitamises piiratud juurdepääsu tingimustel i) kas konkreetses arhiivibaasis, mis on eraldatud aktiivsest baasist, kusjuures juurdepääs on piiratud ainult nendele isikutele, kes on oma funktsiooni tõttu huvitatud sellest teadasaamisest, ii) või aktiivses baasis, tingimusel et arhiveeritud andmed on eraldatud loogilise eraldamise abil (juurdepääsuõiguste ja volituste haldamine), et muuta need kättesaamatuks isikutele, kes ei ole enam huvitatud nende töötlemisest.

(3 ) Pangandusandmeid ei hoia kunagi AD Tyres, vaid selle maksepartnerid (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless, olenevalt juhtumist).

7. KELLEGA TEIE ANDMEID JAGATAKSE?

AD Tyres võib jagada mõningaid teie andmeid teiste allpool nimetatud üksustega. Igal juhul jagab AD Tyres neid andmeid ainult ulatuses, mis on rangelt vajalik selleks, et tagada teie andmete töötlemise eesmärk(id) AD Tyres'i poolt või et tagada käesoleva vastuvõtja poolt määratletud täpne ja õiguspärane eesmärk(id).

SELLE KONTSERNI ÜKSUSED, KUHU AD TYRES KUULUB

AD Tyres võib jagada mõningaid Teie andmeid teiste AD Tyres'i kontserni kuuluvate üksustega, et Teid paremini tundma õppida. Nende teiste üksuste suhtes kehtivad samasugused kohustused nagu AD Tyresil teie andmete kaitsmiseks.

ALLTÖÖVÕTJAD JA KOLMANDATEST ISIKUTEST TEENUSEPAKKUJAD

AD Tyres võib jagada mõningaid teie andmeid alltöövõtjate ja/või kolmandate isikute teenusepakkujatega, keda kasutatakse AD Tyresi toodete ja teenuste pakkumisel veebilehe kaudu. Teie andmete jagamine nende üksustega on vajalik teie tellimuse täitmiseks. AD Tyres jagab ainult neid andmeid, mis on rangelt vajalikud nendele üksustele usaldatud ülesande täitmiseks pärast seda, kui on lepinguliselt tagatud, et nende üksuste kohustused on sama kõrged kui käesolevas hartas võetud kohustused seoses Teie andmete kaitsega.

Need on peamiselt järgmised üksused:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (tehnoloogia allhankimine)
 • OVH (veebisaidi majutus)
 • HOTJAR (analüütiline küpsis)
 • GOOGLE (reklaamiküpsis)
 • MICROSOFT (reklaamiküpsis)
 • CHECKOUT.COM (makseteenuse pakkuja)
 • HIPAY (makseteenuse pakkuja)
 • BRAINTREE (makseteenuse pakkuja)
 • GOCARDLESS (makseteenuse pakkuja)
 • PAYPAL (makseteenuse pakkuja)
 • DPD (kättetoimetamisteenuse pakkuja)
 • GLS (kättetoimetamisteenuse osutaja)
 • UPS (kättetoimetamisteenuse pakkuja)
 • DHL (kättetoimetamisteenuse pakkuja)
 • SEUR (kättetoimetamisteenuse osutaja)
 • CHRONOPOST (kättetoimetamisteenuse osutaja)
 • BOOMERANG (kättetoimetamisteenuse osutaja)
 • TNT (kättetoimetamisteenuse osutaja)

Need on ka partnergaraažid, mille nimekirja leiate siit.

ERANDJUHTUMID

AD Tyres võib erandkorras jagada teie andmeid järgmistel juhtudel: (i) ühinemise, AD Tyres'i osalise või täieliku omandamise, varade üleandmise või muu sarnase tehingu raames, (ii) kui sellist jagamist nõuab seadus, määrus, pädev kohtu- või haldusasutus ; või iii) üksikisiku õiguste ja/või ohutuse kaitsmiseks, ebaseadusliku või oletatava ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks või selle suhtes meetmete võtmiseks või AD Tyresi veebisaidi õiguste, vara ja ohutuse kaitsmiseks; iv) AD Tyresi poolt teie huvides käesoleva harta raames võetud kohustuste täitmiseks ja kindlustamiseks.

8. KAS TEIE ANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU?

Teie andmeid töödeldakse ja säilitatakse peamiselt Malta territooriumil, mis asub Euroopa Liidus.

Kuid Andorra Vürstiriigis, väljaspool Euroopa Liitu asuval ettevõttel AD Tyres on juurdepääs nendele andmetele.

Euroopa Komisjon teatas 19. oktoobri 2010. aasta otsusega, et Andorra tagab Euroopa Liidust edastatavate isikuandmete kaitse piisava taseme.

Lisaks ei saa AD Tyres välistada, et Teie andmeid võidakse edastada teistele territooriumidele väljaspool Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), eelkõige territooriumidele, kus isikuandmete kaitse tase on madalam kui Euroopa Liidus.

Viimasel juhul kohustub AD Tyres kontrollima meetmete olemasolu või võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada Teie andmete rahuldav kaitsetase, näiteks :

 • asjaomase riigi Euroopa Komisjoni adekvaatsuse otsus;
 • Euroopa Komisjoni standardsed lepingutingimused või järelevalveasutuse poolt vastu võetud standardsed lepingutingimused, millele vastuvõtja allub ja mille koopiat võite meilt küsida, kui need on ametlikult allkirjastatud;
 • ettevõtte sise-eeskirjad;
 • heakskiidetud tegevusjuhend või heakskiidetud sertifitseerimissüsteem (sealhulgas ELi mittekuuluva abisaaja siduv ja jõustatav kohustus kohaldada asjakohaseid kaitsemeetmeid);
 • haldusleping või õiguslikult siduv ja täitmisele pööratav tekst, mis on sõlmitud selleks, et võimaldada koostööd ametiasutuste vahel.

AD Tyres'i peamiste partnerite puhul on andmete sihtriigid ja asjakohased kaitsemeetmed järgmised.

Vastuvõtjad Riik Garantiid
GCG Prantsusmaa Euroopa Liit
OVH Saksamaa Euroopa Liit
HOTJAR Malta Euroopa Liit
GOOGLE Ameerika Ühendriigid Standardne lepinguklausel ja Privacy Shield'i sertifikaat
MICROSOFT Ameerika Ühendriigid Standardne lepinguklausel ja Privacy Shield'i sertifikaat
CHECKOUT.COM Ühendkuningriik Sobivusotsus 28. juuni 2021
HIPAY Prantsusmaa Euroopa Liit
BRAINTREE Ameerika Ühendriigid Standardne lepinguklausel ja Privacy Shield'i sertifikaat
GOCARDLESS Ühendkuningriik Sobivusotsus 28. juuni 2021
PAYPAL Ameerika Ühendriigid Standardne lepinguklausel ja Privacy Shield'i sertifikaat
DPD Prantsusmaa Euroopa Liit
GLS Madalmaad Euroopa Liit
UPS Ameerika Ühendriigid Standardne lepinguklausel ja Privacy Shield'i sertifikaat
DHL Saksamaa Euroopa Liit
SEUR Hispaania Euroopa Liit
CHRONOPOST Prantsusmaa Euroopa Liit
BOOMERANG Prantsusmaa Euroopa Liit
TNT Madalmaad Euroopa Liit

9. KUIDAS ON TEIE ANDMED KAITSTUD?

AD Tyres on võtnud asjakohased füüsilised, tehnilised, haldus- ja organisatsioonilised turvameetmed, et kaitsta teie andmeid loata või ebaseadusliku juurdepääsu, kasutamise, kadumise, juhusliku hävitamise, kahjustamise, varguse või levitamise eest.

Vaatamata oma pidevatele jõupingutustele ei saa AD Tyres tagada Teie andmete turvalisust ja kutsub Teid üles teatama kõikidest raskustest, millest Te olete teadlik.

Selleks võite võtta ühendust klienditeenindusega, saates e-kirja aadressil dpo@adtyre.com või kasutades siin olevat kontaktvormi.

Seda saiti kaitseb reCAPTCHA ning selle teenuse suhtes kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja kasutustingimused.

10. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on Teil allpool loetletud õigused seoses Teie andmetega:

 • õigus pääseda ligi teie andmetele:

  See tähendab, et Teil on võimalus saada AD Tyresilt kinnitust, et Teid puudutavaid andmeid töödeldakse või ei töödelda, ning juurdepääsu nimetatud andmetele ja järgmisele teabele: eesmärgid, andmete kategooriad, vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, säilitamise kestus või selle kestuse määramise kriteeriumid, Teie õigused seoses nende andmetega, õigus esitada kaebus järelevalveasutusele ning vajaduse korral andmete kogumise allikas ja automatiseeritud otsuste tegemine nende andmete alusel.

  Samuti on teil õigus, kui teie andmeid edastatakse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, saada teavet asjakohaste kaitsemeetmete kohta seoses sellise edastamisega.

  Vastavalt juurdepääsuõigusele annab AD Tyres teile andmete koopia ja võib nõuda mõistlikku tasu halduskulude alusel teie poolt taotletavate täiendavate koopiate eest. Kui te esitate taotluse elektrooniliselt, esitatakse teave üldkasutatavas elektroonilises vormis, kui te ei soovi teisiti.

 • õigus teie andmeid parandada:

  see on teie võimalus saada AD Tyresilt võimalikult kiiresti parandada teie andmed, mis on ebatäpsed või, arvestades töötlemise eesmärke, ebatäielikud (selleks võite esitada lisadeklaratsiooni);

 • õigus teie andmete kustutamisele:

  See on teie võimalus taotleda AD Tyresilt teie andmete kustutamist niipea kui võimalik ühel järgmistest põhjustest.

  • sellised andmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti, või neid töödeldakse muul viisil;
  • Te võtate tagasi oma nõusoleku, millel selliste andmete töötlemine põhineb, tingimusel, et sellise töötlemise jaoks ei ole muud õiguslikku alust;
  • Te esitate vastuväiteid nende andmete töötlemisele allpool sätestatud tingimustel seoses Teie õigusega esitada vastuväiteid;
  • andmeid on ebaseaduslikult töödeldud;
  • andmed tuleb kustutada, et täita AD Tyres'ile pandud õiguslikku kohustust; või
  • andmed koguti lastele suunatud infoühiskonna teenuste osutamise raames.

  Kui AD Tyres on andmed, mille kustutamist taotletakse, avalikustanud, võetakse olemasolevat tehnoloogiat ja rakenduskulusid arvesse võttes mõistlikud meetmed, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada neid andmeid töötlevaid vastutavaid töötlejaid sellest, et olete taotlenud nende poolt nende andmete mis tahes lingi või nende koopia või reprodutseerimise kustutamist.

  See õigus andmete kustutamisele ei kehti juhul, kui töötlemine on vajalik:

  • sõna- ja teabevabaduse kasutamine;
  • liidu õiguses või vastutava töötleja suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguses sätestatud töötlemist nõudva õigusliku kohustuse täitmiseks või vastutava töötleja avalikes huvides või talle antud avaliku võimu teostamiseks teostatava ülesande täitmiseks;
  • rahvatervise valdkonna avalike huvide tõttu;
  • avalikes huvides toimuvaks arhiveerimiseks, teaduslikuks või ajalooliseks uurimistööks või statistilistel eesmärkidel, kui õigus andmete kustutamisele tõenäoliselt muudab võimatuks või kahjustab tõsiselt sellise töötlemise eesmärkide saavutamist; või
  • õiguslike nõuete kehtestamine, esitamine või kaitsmine.
 • õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele:

  See puudutab võimalust esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele, mida AD Tyres teostab õigustatud huvi alusel (sealhulgas profiilianalüüs, mis põhineb sellel põhjendusel), kui AD Tyres ei õigusta sellist töötlemist tegelikult õigustatud ja kaalukatel põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või õiguslike nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine.

  See hõlmab ka teie võimalust esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, mille eesmärk on andmete otsimine (sealhulgas profiilide koostamine, kui see on seotud andmete otsimisega).

  Lõpuks, seoses statistilisel eesmärgil toimuva töötlemisega, puudutab see võimalust esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

 • õigus piirata Teie andmete töötlemist:

  See on teie võimalus saada AD Tyres'ilt töötlemise piiramine ühel järgmistest juhtudest:

  1. ajavahemiku jooksul, mis on vajalik AD Tyres'ile andmete täpsuse kontrollimiseks, kui te vaidlustate andmete täpsuse;
  2. Te olete vastu andmete kustutamisele ebaseadusliku töötlemise käigus ja nõuate selle asemel nende kasutamise piiramist;
  3. andmed ei ole AD Tyres'ile enam kasulikud töötlemise eesmärkide kontekstis, kuid on teile jätkuvalt vajalikud seaduslike õiguste kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
  4. ajavahemikuks, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas AD Tyres'i õigustatud põhjused on Teie omadest olulisemad, kui olete selle alusel töötlemisele vastuväiteid esitanud.

  Töötlemise piiramise korral võib andmeid, välja arvatud säilitamine, töödelda ainult teie nõusolekul või õiguslike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku kaitseks või liidu või liikmesriigi avalike huvidega seotud olulistel põhjustel.

  AD Tyres teavitab teid piirangu tühistamisest enne selle jõustumist.

 • õigus teie andmete ülekantavusele :

  See on Teie võimalus saada AD Tyres'ilt Teie poolt AD Tyres'ile esitatud andmete edastamine struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis ning nende andmete edastamine teisele üksusele (see edastamine toimub Teie poolt või, kui see on tehniliselt võimalik, AD Tyres'i poolt) ja seda juhul, kui töötlemine toimub automatiseeritud protsesside abil ja põhineb nõusolekul või lepingul;

 • õigus oma nõusolekut tagasi võtta:

  See on Teie võimalus võtta tagasi oma nõusolek Teie andmete töötlemiseks, mis viidi läbi Teie eelneva nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist antud nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks palume Teil meiega ühendust võtta, kui Teile sobib:

 • või saates e-kirja aadressil: dpo@adtyre.com
 • või täites kontaktvormi siin.

Selleks, et teie taotlust võimalikult tõhusalt menetleda, kutsub AD Tyres teid üles sõnastama seda selgelt ja üksikasjalikult. Kui teie isikusamasuses on kahtlusi, võib AD Tyres küsida lisateavet teie isikusamasuse kinnitamiseks.

Teil on ka :

 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele :

  Teie võimalus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, kus Te töötate või kus väidetavalt toimus rikkumine, kui Teie arvates kujutab Teie andmete töötlemine endast seaduserikkumist.

Et teil oleks lihtsam seda õigust kasutada, palume teil tutvuda järelevalveasutuste nimekirjaga siin.

11. KUIDAS KOGUB AD TYRES ANDMEID ALAEALISTE KOHTA?

AD Tyres'i veebisaidil müüdavad tooted ei ole mõeldud alaealistele. Sellest tulenevalt ei töötle AD Tyres alaealiste andmeid ega eelda, et veebilehe külastajate või klientide andmed puudutaksid otseselt või kaudselt alaealisi.

12. KUIDAS ON LOOD KÜPSISTE JA MUUDE SARNASTE JÄLGIMISTEHNOLOOGIATEGA?

AD Tyres kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis võivad koguda mõningaid teie andmeid. Need küpsised võimaldavad meil parandada teie veebilehe sirvimise kogemust, anda meile teavet meie veebilehe toimimise ja kvaliteedi kohta ning aidata kaasa sihipärase reklaami pakkumisele.

AD Tyres kogub teie eelnevat nõusolekut veebilehe avalehel oleva bänneri abil, kui te esimest korda nende arvutitööriistadega ühendust võtate. AD Tyres küsib teie nõusolekut samadel tingimustel uuesti kolmeteistkümne kuu möödumisel pärast teie eelmise nõusoleku kogumist.

AD Tyres kutsub Teid üles tutvuma oma veebilehe leheküljega "Küpsised", et saada lisateavet.

13. KUIDAS TEID TEAVITATAKSE PÕHIKIRJA MUUDATUSTEST?

AD Tyres võib käesolevat hartat perioodiliselt muuta, et võtta arvesse teie andmete kaitset puudutavaid seadusandlikke arenguid.

AD Tyres teavitab teid kõigist muudatustest või uuendustest teie e-posti aadressile saadetava teate ja/või saidil kuvatava teate abil.

14. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

AD Tyres on täielikult teie käsutuses, et vastata kõigile teie küsimustele käesoleva harta kohta.

Et meiega ühendust võtta, olete oodatud meiega liituma, kui teile sobib:

 • või saates e-kirja aadressil: dpo@adtyre.com
 • või täites kontaktvormi siin.
LiveChat
Whatsapp Messenger