Privaatsuspoliitika

 1. Üldised põhimõtted
 2. Milline on terminite määratlus, kasutades suurtähti?
 3. Mis on harta?
 4. Mis õiguslik põhjendus Kas teie andmeid kogutakse ja kasutatakse AD Tyres?
 5. Milliseid andmeid kogutakse?
 6. Kuidas teie andmeid kasutatakse?
 7. Kui kaua teie andmeid hoitakse?
 8. Kellega teie andmeid jagatakse?
 9. Kas teie andmed edastatakse väljaspool Euroopa Liitu?
 10. Kuidas teie andmed on kaitstud?
 11. Millised on teie õigused?
 12. Kuidas AD Tyres koguvad alaealistele andmeid?
 13. Mis on küpsised ja muud samalaadsed jälitustehnoloogiad?
 14. Mõned lisaelemendid sotsiaalsetes võrgustikes
 15. Millised on välise lingi aktiveerimise tagajärjed?
 16. Kuidas teile teatatakse harta muudatustest?
 17. Kuidas meiega ühendust võtta?

1. Üldpõhimõtted

Ettevõte AD Tyres International SLU, Andorra seaduste alusel vormis societat limitada unipersonal tegutsev ettevõte kapitaliga 1 000 000 eurot, registreeritud Andorra äri- ja ettevõtete registris numbri all 16339, peakorteriga aadressil Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorra Vürstiriik), e-post: cm(a)adtyre.com, tel: +376 810 888, (edaspidi "AD Tyres") tegeleb e-kaubandusega, pakkudes veebisaidi https://www.rehviliider.ee/ (edaspidi "sait") kaudu rehvide ja nendega seotud toodete müüki.

Selle tegevuse raames tuleb ettevõttel AD Tyres koguda veebis või telefoni teel andmeid, mis võimaldavad otseselt või kaudselt tuvastada kliente, saidi kasutajaid või kolmandaid isikuid (edaspidi ühiselt "andmesubjektid" või "teie"), ning neid andmeid töödelda.

Neid andmeid töötleb ettevõtte AD Tyres Maltal asutatud filiaal nimega AD TYRES INTERNATIONAL EU, mis on registreeritud numbri all OC 1277 ja mille peakontor asub aadressil Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Seega toimub see andmetöötlus Euroopa Liidus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (edaspidi "isikuandmete kaitse üldmäärus") peambuli punktile 22 ja artikli 3 lõikele 1 ning sellele andmetöötlusele kohaldatakse nimetatud määrust.

Lisaks kohaldatakse andmete töötlemisele ka Malta 2018. aasta andmekaitseseadust (Cap 586) vastavalt selle seaduse artikli 4 lõike 2 punktile a.

AD Tyres peab äärmiselt oluliseks nende andmete töötlemist kooskõlas kehtivate õigusaktide ja eelkõige Malta 2018. aasta andmekaitseseaduse (Cap 586) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679.

Palume teil siinne konfidentsiaalsusavaldus (edaspidi "avaldus") tähelepanelikult läbi lugeda ja selle sisu endale selgeks teha.

2. Mis on suurte terminite määratlus?

Sõnad või fraasid, mis algavad suure tähega, on allpool defineeritud.

AD Tyres
tähendab artikli 1 esimeses lõigus nimetatud ettevõtet.
harta
artiklis 1 osutatud määratlusele.
Kliendi konto
viitab sellele kontole, mida iga klient saab luua aadressilt https://www.rehviliider.ee/minu-konto/ .
Müügitingimused
AD Tyrese müügi üldtingimused, mis on kättesaadavad aadressil https://www.rehviliider.ee/uldised-muugitingimused .
Andmed
mis tahes isikuandmeid, st mis tahes teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, kusjuures mõistetakse, et isikut, keda võib identifitseerida otseselt või kaudselt identifikaatori, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukoha andmete, veebi identifikaator või üks või mitu selle füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi jaoks spetsiifilist elementi.
Pangaandmed
artiklis 5 osutatud määratlusele.
Tellige andmeid
artiklis 5 osutatud määratlusele.
Geograafilise asukoha andmed
artiklis 5 osutatud määratlusele.
Navigeerimisandmed
artiklis 5 osutatud määratlusele.
Kolmanda isiku andmed
artiklis 5 osutatud määratlusele.
Teenuse redigeerija andmed
artiklis 5 osutatud määratlusele.
Kolmanda isiku andmed
artiklis 5 osutatud määratlusele.
Asjaomased isikud)
artiklis 1 osutatud määratlusele.
Tooted)
Pneumaatilised või seotud tooted (veljed, ahelad jne ...), mida pakutakse müügiks veebisaidil AD Tyres.
rgdp
artiklis 1 osutatud määratlusele.
Saidi
artiklis 1 osutatud määratlusele.
Ravi (de)
mis tahes toiming või tehingute kogum, mida võib automatiseeritud protsesside abil rakendada või mitte rakendada ja mida rakendatakse Andmetes, nagu andmete kogumine, registreerimine, organiseerimine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, kaevandamine, konsulteerimine, kasutamine, edastamine, levitamine või mis tahes muu muud sätted, lepitamine või vastastikune sidumine, piirangud, kustutamine või hävitamine.
Sina
artiklis 1 osutatud määratlusele.

3. Mis on harta?

Käesolev Andmehaldus on teie andmete kogumisel teie käsutuses, et tagada teie AD Tyres tehtud andmete töötlemise täielik läbipaistvus, pakkudes häid andmeid, kergesti ligipääsetavad, kergesti arusaadavad ja sõnastatud selgelt ja lihtsalt .

Juhul, kui mingi informatsioon ei ole piisavalt selge, kutsume Teid meiega ühendust võtma, saates e-kirja aadressile cm (a) adtyre.com või siin saadaval oleva kontakti vormi kaudu.

Harta kehtib teie ADi rehvide kohta kogutud ja töödeldavate andmete kohta järgmistes tegevustes ja mille puhul AD Tyres on töötlemise juht:

 • Teie saidi kasutamine, sealhulgas lihtne navigeerimine sellel saidil;
 • Kliendi konto loomine ja kasutamine saidi kaudu;
 • AD Tyres pakutavate toodete ostmine saidi kaudu; või
 • mis tahes kontakti klienditeenindusega.

Käesolevat harta ei kohaldata ühegi teise andmetöötluse suhtes, mis on läbi viidud erinevas kontekstis kui eespool kirjeldatud.

Hartat ei kohaldata ühegi teise andmetöötluse suhtes, mille puhul AD Tyres ei ole töötlemisjuht.

4. Mis õiguslik põhjendus Kas teie andmeid kogutakse ja kasutatakse AD Tyres?

AD Tyres teevad teie andmete kogumise ja töötlemise punkti ainult ühe juriidilise põhjenduse alusel:

 • Teie nõusolek : see on teie jaoks selge positiivne tegu, mille abil saate oma andmete töötlemisega nõustuda tasuta, konkreetsel, valgustatud ja üheselt mõistetaval viisil;
 • Lepingu täitmine : see on teie ja ADi rehvide vahel sõlmitud müügilepingu täitmiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine või teie taotlusele antud lepingueelsete meetmete võtmine (mis tahes taotlus teie eelmisele osale tellimusele ja tehtud viimane ülevaade);
 • Õigustatud huvi : see on teie andmete kogumine ja töötlemine AD Tyresi või kolmanda osapoole õigustatud huvide eest (nt geoloogilised uuringud, pettuse ärahoidmine jne), välja arvatud juhul, kui olete huvitatud või põhiõigustest ja vabadustest, mis nõuavad teie Andmed (nt privaatsus või ettevõtlusvabadus);
 • Juriidiline kohustus : see on teie ADi rehvidele kehtestatud andmete kogumine ja töötlemine mis tahes seadusliku või regulatiivse sätte või kohtu või haldusüksuse poolt (nt kohustused, mille on kehtestanud riik, kus soovite külastada).

5. Milliseid andmeid kogutakse?

Andmed, mis on kogutud AD Tyresi otsesel nõudmisel

AD Tyres Teid taotlete selgesõnaliselt teie andmete kogumist eri aegadel ja eelkõige järgmistel juhtudel:

 • saidi kasutamine, sealhulgas veebisaidi lihtne navigeerimine;
 • saidi tellimuse täitmine;
 • kliendikonto loomine saidil; või
 • mis tahes suhtlemine klienditeenindusega.

Kui teete tellimuse saidi kolmanda osapoole nimel, nõustute edastatavate andmetega nõustuma selle privaatsuspoliitikaga.

Need kogutud andmed (edaspidi "tellimuse andmed ") koosnevad eelkõige järgmistest osadest:

 • Sinu eesnimi ;
 • Sinu nimi ;
 • Sinu sünnikuupäev
 • Teie postiaadress
 • sinu emaili aadress
 • Sinu telefoninumber ;
 • Sinu riik ;
 • Teie ühendusesisene käibemaksukohustuslase number.

Maksmise mõttes koosnevad meie eritellimusel kogutud andmed (edaspidi " panganduse andmed ") teie krediitkaardi numbri, kehtivusaja ja CVC (või kaardi tagaküljel asuva visuaalse krüptogrammi) kohta.

Teatud tellimuse andmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, riik, e-posti aadress) ja pangandusteave tingimusel, et sõlmitakse leping AD Tyresga. Sellest tulenevalt takistab teie teie poolt käesolevate andmete esitamine teiega tellimuse lõpetamist.

AD Tyres poolt automaatselt kogutavad andmed

AD Tyres on vaja teie seadme (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefoni jne) kaudu teie veebis sirvimise ajal koguda mõnda teie andmetest automaatselt. Neid andmeid saab koguda isegi siis, kui tellimust pole.

Need andmed (edaspidi " tehnilised andmed ") koosnevad eelkõige järgmistest osadest:

 • Teie IP-aadress (ID-number, mis on teie seadmele eraldatud Interneti-ühenduse kaudu);
 • Teie MAC-aadress (füüsiline identifitseerimisnumber on teie võrgukaardile või võrguliidesele salvestatud);
 • Teie IMEI number (teie mobiiltelefoni tunnuskood);
 • teie seadme operatsioonisüsteem (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne);
 • Teie mobiilsideoperaator;
 • Teie Interneti-teenuse pakkuja
 • kasutatav brauser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne); või
 • teie seadme kasutatav ajavöönd.

Teie seadmega automaatselt kogutud andmed koosnevad ka Andmed navigeerimise kohta (edaspidi " navigeerimisandmed "), näiteks:

 • külastatud lehed;
 • külastuse kuupäev;
 • iga külastatud lehe kulutatud aeg;
 • teie poolt aktiveeritud lingid;
 • pakkumised, millega olete konsulteerinud;
 • tooted, mida olete otsinud;
 • tellimused, mille olete teinud; või
 • Teie toodete tarbimisharjumused.

Lõpuks, teie seadme kaudu automaatselt kogutavad andmed võivad endiselt sisaldada teie geolokatsiooniandmeid (edaspidi " Geolokatsioonandmeid "), kui teie seade ja / või teie Interneti-brauser on seatud selleks.

Andmete edastamine sotsiaalsete võrgustike või muude infoühiskonna teenuste avaldajate poolt

AD Reisid saavad teie andmed lõpuks saada sotsiaalse võrgustiku (Facebook, Twitter jne) edastaja poolt edastatud edastusse või muudesse infoühiskonna teenuste väljaannetesse, sealhulgas:

 • Teie sirvimine AD Tyresele või saidile konkreetse sotsiaalse võrgustiku pinnale;
 • Teie funktsioonide kasutamine saidil, millised funktsioonid oleksid seotud infoühiskonna sotsiaalse võrgustiku või muu teenusega;
 • teie kliendi konto loomine, kui otsustate registreerida oma andmete edastamise kaudu sotsiaalsest võrgustikust (eriti Facebookist) või infoühiskonna (eriti Google'i) teenuste väljaandjalt.

Need andmed, mida AD Tyres koguvad sotsiaalsete võrgustike või muude infoühiskonna teenuste avaldajate (edaspidi " teenindusredaktorite andmed ") kaudu, koosnevad peamiselt järgmistest osadest:

 • Teie tellimuse andmed, mille on kogunud vastava teenuse väljaandja (sh teie fotod); või
 • Vastava teenuse väljaandja poolt kogutud tehnilised andmed või navigeerimisandmed.

Juhul, kui soovite piirata nende andmete kogumist, kutsutakse teid ühendust asjaomase teenuse kirjastajaga ja / või muutma selle teenuse konfiguratsiooni parameetreid, mis on seotud teiega.

Kolmandate isikute esitatud andmed

AD-rehvid võivad nõuda teie andmete kogumist kolmandate isikute poolt, kellel AD Tyresel on õiguslikud ja / või majanduslikud suhted, sealhulgas:

 • sidusettevõtted;
 • äripartnerid; või
 • muud iseseisvad allikad.

Need andmed (edaspidi " kolmanda isiku andmed ") koosnevad eelkõige identifitseerimisandmetest või asjaomase kolmanda isiku pakutava toote või teenuse kasutamiseks, millised andmed koguti ja töödeldi. asjaomane kolmas isik.

6. Kuidas teie andmeid kasutatakse?

Alljärgnev tabel näitab teie andmete AD Tyres poolt läbiviidud töötlemisviiside põhiomadusi.

Asjaomaste eesmärkide või andmete kohta lisateabe saamiseks palutakse AD Tyres teie mugavusel kontakteeruda klienditeenindusega, saates e-kirja aadressile cm (a) adtyre.com või siin saadaval oleva kontakti vormi kaudu.

Ravi nimi eesmärgid Õiguslik põhjendus Asjaomased andmed
tellida
 • Vastake kõikidele tellimuse esitamise taotlustele
 • Võtke arvesse ja täitke oma tellimus
Leping
 • Tellige andmeid
Tehing
 • Täida tellimuse makse
 • Pankadevaheliste tehingute haldamine tagasilükkamise korral
Leping
 • Pangaandmed
Maksete nõuded
 • Korralduse maksmisel kasutatavate kaardiomanike nõuete haldamine
Leping
 • Pangandusteenused (va HVAC)
Müügijärgne teenindus
 • Haldage oma nõudeid
 • Teatage harta või üldiste müügitingimuste muutmist
 • Korraldage kliendi suhe (päringud, kommentaarid ja soovitused) tellimuse järgi
 • Toetuste haldamine
Leping
 • Tellige andmeid
 • Pangandusteenused (va HVAC)
Kliendi konto
 • Hõlbustada oma hilisemaid tellimusi, vältides AD Tyresele juba edastatud esemete uuesti sisestamist
Nõusolek
 • Tellige andmeid
 • Pangandusteenused (va HVAC)
uudiskiri
 • Täida oma tellimus meie uudiskirja saamiseks
Nõusolek
 • Tellimuse andmed (e-posti aadress)
AD Tyres kommertspakkumised
 • Korralda AD Tyres Products otseturunduskampaaniaid (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Õiguspärane huvi (1)
 • Tellige andmeid
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
 • Teenuse avaldaja andmed
 • Kolmanda isiku andmed
Sihitud reklaam
 • Kohandage meie reklaamsõnumeid oma vajadustele ja harjumustele, eriti saidil
Nõusolek (küpsised)
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Kasutaja kogemus
 • Kohanda oma saidi kogemusi vastavalt teie vajadustele ja oma harjumustele
 • Kiirenda oma navigeerimist saidil
Nõusolek (küpsised)
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Geograafiline asukoht
 • Andke oma asukohale kõige lähemate kogumispunktide jaoks otsinguvõimalus
Nõusolek
 • Geograafilise asukoha andmed
Statistika
 • Analüüsida ja analüüsida statistilisi uuringuid
Õigustatud huvi (2) ja nõusolek (küpsis)
 • Tellige andmeid
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Kvaliteet
 • Analüüsige saidi kasutamisega seotud tehnilisi probleeme
 • Avastada infosüsteemis esinevad kõrvalekalded
Õigustatud intress (3)
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Pettus
 • Tuvastada võltsimine ja tehnoloogiline pettus
Õigustatud intress (4)
 • Tellige andmeid
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed

(1) Õigustatud huvi on RGPD põhjenduses 47 osutatud õiguslik huvi: " Isikuandmete töötlemist uuringute eesmärgil võib pidada õigustatud huvi saavutamiseks. " See õigustatud huvi hõlmab teiega regulaarsete ärisuhted.

(2) AD Tyres õigustatud huvi on enesehindamine ja parandamine statistilise tööriista abil.

(3) AD Tyres õigustatud huvi on tagada oma teenuse kvaliteet.

(4) AD Tyres õigustatud huvi on pettuste vältimine.

7. Kui kaua teie andmeid hoitakse?

AD Tyres teevad teie andmete säilitamise eesmärgi kujul, mis võimaldab teie identifitseerimist kestusega, mis ei ületa seda, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse.

Alljärgnev tabel näitab igat tüüpi andmete säilitamise tähtaegu sõltuvalt töötlemisest, milleks neid kasutatakse.

Andmed Ravi Kõlblikkusaeg aktiivsel alusel (1) Vahearhiivi säilitamise aeg (2)
Tellige andmeid tellida 5 aastat viimasest järjestusest n / a
Müügijärgne teenindus 5 aastat viimasest järjestusest n / a
Kliendi konto 5 aastat viimase kliendikonto sisselogimisest
või
Kuni nõusoleku tühistamiseni, kui see toimub enne
n / a
uudiskiri Kuni olete tellimuse tühistanud n / a
AD Tyres kommertspakkumised 2 aastat viimasest järjestusest n / a
Statistiline 5 aastat viimasest järjestusest 10 aastat asjakohaste andmete kogumisest
Pettus n / a 10 aastat asjakohaste andmete kogumisest
Pangaandmed
(va HVAC)
Tehing Kuni tellimuse täieliku tasumiseni n / a
Maksete nõuded n / a 13 kuud alates debiteerimise kuupäevast
või
15 kuud edasilükatud deebetmakse korral
Müügijärgne teenindus Kuni perioodi lõpuni, mille jooksul AD Rattad kohustuvad teile tellimuse hüvitama (sealhulgas taganemisperiood või tellimuse tühistamise aeg) n / a
Kliendi konto 5 aastat viimase kliendikonto sisselogimisest
või
Kuni nõusoleku tühistamiseni, kui see toimub enne
või
Kuni pangandusteabe kehtivuse lõppemiseni, kui see on toimunud varem
n / a
Tehnilised andmed AD Tyres kommertspakkumine Vaata Cookies n / a
Sihitud reklaamid
Kasutaja kogemus
Kvaliteet
Statistika
Pettus n / a Vaata Cookies
Navigeerimisandmed AD Tyres kommertspakkumine Vaata Cookies n / a
Sihitud reklaamid
Kasutaja kogemus
Kvaliteet
Statistika
Pettus n / a Vaata Cookies
Geograafilise asukoha andmed Geograafiline asukoht Lähimast kogunemispunktist teatamiseks kuluv aeg n / a
Teenuse avaldaja andmed AD Tyres kommertspakkumised 2 aastat kogumisest n / a
Kolmanda isiku andmed AD Tyres kommertspakkumised 2 aastat kogumisest n / a

(1) Andmebaasi aktiivseks säilitamiseks on asjaomaste andmete säilitamine andmebaasis, mida kasutatakse asjaomase ravi puhul.

(2) Vahearhiivimine on Andmete säilitamine piiratud juurdepääsu tingimustes (i) kas konkreetse arhiivibaasi andmebaasist eraldi, piiratud juurdepääs ainult neile, kes seda huvi pakub. teate nende funktsioonide tõttu; ii) aktiivses andmebaasis, tingimusel, et arhiivitud andmed eraldatakse loogiliselt (juurdepääsuvõimaluste ja õiguste haldamine), et need ei oleks kättesaadavad üksikisikutele, kes ei ole enam huvitatud nende käsitlemisest.

8. Kes on teie andmed jagatud?

AD Tyres võivad osa teie andmetest jagada teiste allpool nimetatud üksustega. Igal juhul jagab AD Tyres seda teavet ainult sellisel määral, mis on hädavajalik, et tagada teie andmete töötlemise eesmärk (ad) AD Tyresega või tagada selle saaja määratletud täpsed ja seaduslikud eesmärgid.

AD Tyres alltöövõtjad

AD-rehvid on vaja jagada oma andmeid oma alltöövõtjatega, kes tegutsevad eelkõige oma toodete tarnimise kontekstis. Teie andmete edastamine nende üksustega on teie tellimuse täitmiseks vajalik. AD Tyres jagavad ainult nendele alltöövõtjatele usaldatud missiooni täitmiseks vajalikke andmeid, kui nad on lepingutega taganud neile kohustused nii suured kui käesolevas hartaga teie andmete kaitsmisel.

Rühma kuuluvad üksused, kellele kuuluvad AD Tyres

AD Tyres on vaja jagada teie andmeid teiste rühma kuuluvate üksustega, kellele kuuluvad AD Tyres, et teid paremini tundma õppida. Teistele üksustele kehtivad teie andmekaitsega seotud AD Tyres jaoks sarnased kohustused.

Kolmanda osapoole teenuse väljaandjad

AD-rehvid on vajalikud, et osa teie andmetest kolmanda osapoole teenindus kirjastajatega, mida kasutatakse seoses veebisaidi kaudu pakutavate AD Tyres toodete pakkumisega (sotsiaalmeedia väljaandjad, infoühiskonna teenused, hosting pakkujad jne). Andmete jagamine nende kirjastajatega on vajalik vastavate kolmandate osapoolte teenuste kasutamiseks. AD Tyres jagavad ainult neid andmeid, mis on rangelt vajalikud nende kolmandate osapoolte teenuste kasutamiseks. AD Tyres Kutsub teid kõiki nende redaktorite privaatsuspõhimõtteid läbi vaatama.

Erandlikud juhtumid

AD-rehvid võivad nõuda andmete jagamist erandkorras järgmistel juhtudel: i) seoses ühinemisega kogu AD osa või osa selle omandamine, varade loovutamine või muu sarnane tehing, ii) kui selline jagamine on seadusega kehtestatud, määrus, pädev kohtuorgan või haldusasutus; või (iii) üksikisiku õiguste ja / või julgeoleku kaitsmiseks, ebaseadusliku või väidetava ebaseadusliku tegevuse vältimiseks või selle eest võitlemiseks või AD portaalirehvide õiguste, vara ja turvalisuse kaitsmiseks; (iv) täita ja tagada ADi rehvide võetud kohustused teie huvides käesoleva harta kontekstis.

9. Kas teie andmed edastatakse väljaspool Euroopa Liitu?

Teie andmeid töödeldakse ja säilitatakse peamiselt Maltas, mis asub Euroopa Liidus.

Siiski peab väljaspool Euroopa Liitu Andorra Vürstiriigis asuv ettevõte AD Tyres neile andmetele juurde pääsema.

Euroopa Komisjon leidis 19. oktoobri 2010. aasta otsusega, et Andorra tagab Euroopa Liidust edastatavatele isikuandmetele piisava kaitse.

Lisaks ei saa AD Tyres välistada teie andmete edastamist muudesse väljaspool Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse ning eelkõige riikidesse, kus isikuandmete kaitsetase on madalam kui Euroopa Liidus.

Viimasel juhul võtab AD Tyres omale kohustuse kontrollida meetmete olemasolu või võtta asjakohased meetmed, et tagada teie andmete rahuldav kaitsetase. Nendeks meetmeteks on näiteks

 • Euroopa Komisjoni otsus konkreetse riigi andmekaitse piisavuse kohta;
 • lepingu tüüptingimused, mille on kehtestanud Euroopa Komisjon või mõni järelevalveasutus, millele andmete saaja allub;
 • ettevõttesisesed eeskirjad;
 • heakskiidetud käitumiskoodeks või sertifitseerimismehhanism (sealhulgas väljaspool ELi asuva saaja siduv ja täitmisele kuuluv kohustus rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid);
 • halduskokkulepe või õiguslikult siduv ja täitmisele kuuluv dokument, mis võimaldab riigiasutustevahelist koostööd.

10. Kuidas on teie andmed kaitstud?

AD Tyres on rakendanud asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi, administratiivseid ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu eest, nende kasutamise, kaotsimineku, juhusliku hävitamise, kahjustuste, varguse või selliste andmete loata või ebaseadusliku levitamise eest.

Vaatamata oma pidevatele jõupingutustele, ei suuda AD Tyres teie andmete turvalisuse tagamiseks tagada tulemust ja kutsub teid üles teatama eespool nimetatud raskustest, millest oleksid teada.

Selleks võite pöörduda klienditeeninduse poole teie mugavuse suunas, saates e-kirja aadressile cm (a) adtyre.com või siin saadaval oleva kontakti vormi kaudu.

Seda saiti kaitseb reCAPTCHA ja kehtib Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.

11. Millised on teie õigused?

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on Teil järgmised õigused seoses teie andmetega:

 • õigus teie andmetele juurde pääseda : see on võimalus, et saate AD Tyresst saada koopia oma AD Tyres poolt töödeldud andmetest ja nende töötlemise põhiomadustest (eesmärgid, andmekategooriad, saajad, säilivusaeg, teie õigused need andmed, õigus esitada kaebus järelevalveasutusele ja vajaduse korral andmekogumise allikas ja automatiseeritud otsuste tegemine nende andmete alusel;
 • õigus parandada oma andmeid : see on võimalus, et saate AD Tyresilt saada Teie Andmed, mis on ebatäpsed või Töötlemise eesmärkide tõttu puudulikud, võimalikult kiiresti parandada;
 • õigus kustutada teie andmed : see on võimalus, et saate AD Tyresilt võimalikult kiiresti teie andmete kustutamise ühel järgmistest põhjustest:
  1. need andmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks see koguti või muul viisil töödeldi;
  2. Te nõustute oma nõusolekuga, mille alusel selliste andmete töötlemine põhineb eeldusel, et sellise töötlemise jaoks puudub muu õiguslik alus;
  3. Te olete selle andmete töötlemisel vastuväidete esitamise õiguse osas allpool määratletud tingimustel;
  4. Andmed on ebaseaduslikult töödeldud;
  5. Andmed tuleb kustutada, et täita Euroopa Liidu õiguses või Prantsuse õiguses ette nähtud juriidilist kohustust, millele kohaldatakse AD rehve; või
  6. Andmeid kogutakse infoühiskonna teenuste osana lastele pakutavatest andmetest.
 • õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta : see on võimalus vaidlustada oma andmete töötlemine AD Tyres õigustatud huvi alusel (sh selle põhjendusega põhinev profiilide koostamine), kui see kohtlemine ei ole tegelikult õigustatud mida AD Tyres on õiguspäraste ja kaalukate põhjuste tõttu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi või õiguste leidmist, kasutamist või kaitsmist kohtus.
  Samuti on Teil võimalus keelduda geoloogilise uuringu eesmärgil töötlemisega (sh profiilide koostamine, kui see on seotud sellise uurimisega).
  Lõpuks on statistilistel eesmärkidel töötlemise võimalus selline kohtlemine vastuolus teie konkreetse olukorraga.
 • õigus piirata teie andmete töötlemist : see on teile võimalus saada AD Tyresist ravi piirangut ühel järgmistest juhtudest:
  1. kui Te vaidlustate selliste andmete õigsust, AD Tyres andmete õigsuse kontrollimiseks vajaliku ajavahemiku jooksul;
  2. Te ei nõustu ebaseadusliku töötlemise andmete kustutamisega ja selle asemel, et neid piirata;
  3. Andmed ei ole AD Tyresle enam kasulikud töötlemise eesmärkide kontekstis, vaid need on teile jätkuvalt vajalikud õiguste leidmise, teostamise või kaitsmise osana;
  4. aeg, mis on vajalik, et teada saada, kas AD Tyres kehtivad seaduslikud põhjused ületavad teie üle, kui olete sellele kohtlemisele vastu.
 • õigus Teie Andmete teisaldatavusele : see on võimalus, et saate AD Tyresst saada AD Tyresle edastatud andmete edastamine struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teisaldada need andmed teisele üksusele (see ülekanne on teie poolt või kui see on tehniliselt võimalik, siis AD Tyres) ja kui automatiseeritud protsesside käigus tehtud töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul;
 • teie nõusoleku tühistamise õigus : see on teile võimalus oma nõusolekut teie andmete töötlemiseks, mis on tehtud teie eelneva nõusoleku alusel.

Eespool nimetatud õiguste teostamiseks kutsutakse teid meie mugavuse tagamiseks

 • saates e-kirja: cm (a) adtyre.com
 • või täites siintoodud kontaktvormi.

Et teie päringut võimalikult tõhusalt käsitseda, kutsub AD Tyres seda sõnastama selges ja üksikasjalikumalt ning lisama oma isikutunnistuse koopia.

Teil on ka:

 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele : see on teile võimalus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus asub teie elukoht. Teie töökoht või koht, kus rikkumine oleks olnud kui te arvate, et teiega seotud andmete töötlemine kujutab endast seaduse rikkumist.

Selle õiguse kasutamise hõlbustamiseks leiate liikmesriikide järelevalveasutuste kontaktandmete tabelist.

liikmesriigis Järelevalveamet Kontaktinfo
Saksamaa Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Saksamaa
Selline + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faks +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Austria Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Austria)
Selline. + 43 1 531 15 202525
Faks +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgia Eraelu puutumatuse kaitse komisjon Rue de la Presse 35
1000 Brüssel (Belgia)
Selline. + 32 2 274 48 00
Faks +32 2 274 48 10
Commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgaaria Isikuandmete kaitse komisjon 2, prof Tsvetan Lazarov bvd.
Sofia 1592 (Bulgaaria)
Selline + 359 2 915 3523
Faks +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Küpros Isikuandmete kaitse volinik 1 Iasonose tänav,
1082 Nicosia (Küpros)
PO Box 23378, CY-1682 Nicosia
Selline + 357 22 818 456
Faks +357 22 304 565
Commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Horvaatia Horvaatia isikuandmete kaitse amet Martićeva 14
10000 Zagreb (Horvaatia)
Selline + 385 1 4609 000
Faks +385 1 4609 099
azop@azop.hr või info@azop.hr
http://www.azop.hr
Taani Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kopenhaagen K (Taani)
Selline + 45 33 1932 00
Faks +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Hispaania Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madrid 28001 (Hispaania)
Selline. + 34 91399 6200
Faks +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Eesti Eesti Andmekaitse Inspektsioon (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Eesti)
Selline + 372 6274 135
Faks +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Soome Ombudsmani andmekaitseamet PO Box 315
FIN-00181 Helsinki (Soome)
Selline + 358 10 3666 700
Faks +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la Prantsusmaa Informaatika ja vabaduste riiklik komisjon - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Pariis, Cedex 02 (Prantsusmaa)
Selline. + 33 1 53 73 22 22
Faks +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Kreeka Kreeka andmekaitseamet Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Ateena
Selline + 30 210 6475 600
Faks +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Ungari Ungari andmekaitse eest vastutav volinik Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Ungari)
Selline. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Iirimaa Andmekaitse volinik Canal House
Road Station
Portarlington
Co Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Selline. + 353 57 868 4800
Faks +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Itaalia Protezione dei dati personali tagatise andja Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Itaalia)
Selline + 39 06 69677 1
Faks +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Läti Andmeinspektsioon Direktor: pr Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riia (Läti)
Selline + 371 6722 3131
Faks +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Leedu Riigi andmekaitse Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Leedu)
Selline + 370 5 279 14 45
Faks +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luksemburg Riiklik andmekaitse komisjon 1 Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luksemburg)
Selline. + 352 2610 60 1
Faks +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Andmekaitse voliniku büroo 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Selline + 356 2328 7100
Faks +356 2328 7198
Commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Madalmaad Authorizeit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Den Haag / The Hague (The Netherlands)
Selline + 31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Poola Isikuandmete kaitse üldinspektori büroo - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Varssavi (Poola)
. + 48 22 53 10 440
Faks +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov. pl
Portugal Dacia kaitseväe Comisão Nacional - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugal)
. + 351 21 392 84 00
Faks +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tšehhi Vabariik Isikuandmete kaitse büroo Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (Tšehhi Vabariik) Tel
+ 420 234 665 111
Faks +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumeenia Isikuandmete töötlemise riiklik järelevalveasutus B-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŞTI (Rumeenia)
Selline + 40 21 252 5599
Faks +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
UK Teabe voliniku büroo Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Ühendkuningriik)
. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakkia Slovaki Vabariigi isikuandmete kaitse amet Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakkia)
Sellised: + 421 2 32 31 32 14
Faks: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor @ pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Sloveenia Komisjoni teave Zaloška 59
1000 Ljubljana (Sloveenia)
. + 386 1 230 9730
Faks +386 1 230
9778 gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Rootsi Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm, Sweden
. + 46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Kuidas AD-rehvid koguvad alaealistele andmeid?

Alati AD Tyres poolt müüdavad tooted ei ole mõeldud alaealistele. Sellest tulenevalt ei käsitle AD Tyres alaealistega seotud andmeid ega saa eeldada, et saidi külastajate andmed või tema kliendid puudutavad otseselt või kaudselt alaealisi.

13. Mis on küpsised ja muud sarnased jälitustehnoloogiad?

AD Tyres kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis võivad teie andmeid koguda. Need küpsised võivad parandada saidi sirvimist, anda meile teavet meie saidi toimimise ja kvaliteedi kohta ning aidata kaasa sihitud reklaami pakkumisele.

AD Tyres kogub teie eelneva nõusoleku saidi avalehe kaudu banneriga nende esmakordsel ühendamisel nende arvuti tööriistadega. AD tüübid nõustuvad Teie nõusolekuga samadel tingimustel ka teie nõusoleku eelmise kogumisele järgneva 13 kuu jooksul.

AD Tyres palub tungivalt tutvuda selle saidi lehel "Küpsised", et saada rohkem teavet.

14. Mõned lisaelemendid sotsiaalvõrgustikes

Sait kasutab kolmandate osapoolte ettevõtete (nt Facebook jne) avaldatud lisandmooduleid ja teisi suhtlusvõrgustike funktsioone.

Kui te ühendate pistikprogrammide kaudu (nt klõpsates nupule "Soovita" või "Jaga"), edastatakse teie andmed (sealhulgas teie tehnilised andmed ja navigeerimisandmed) serverisse ja salvestatakse see serverisse. mis töötab kõnealusel sotsiaalvõrgustikul. Seejärel töödeldakse neid andmeid selle kolmanda osapoolega vastavalt selle tingimustele ning teie konto on selle sotsiaalse võrgustiku kaudu avatud.

Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgu haldav kolmanda osapoole ettevõte ühendaks saidi kaudu kogutud andmed teie arutatud sotsiaalse võrgustiku avatud kasutajakontoga, peate enne saidi külastamist logima sellest sotsiaalsest võrgustikust välja.

Igal juhul haldavad nende pistikprogrammide või -nuppude kasutamist nende kolmanda osapoole sotsiaalmeedia väljaandjad ja neid reguleerivad ainult need tingimused, mis siduvad teid sotsiaalse võrgustiku jaoks, mille liige te olete. Kutsume teid lugema neid kolmandate osapoolte sotsiaalse meedia kirjastajate poolt rakendatud tingimusi.

15. Mõned geograafilise asukoha täiendavad elemendid

AD Tyres kasutab teie brauseri ja / või seadme abil, millega olete külastanud saidi, kogutud geograafilise asukoha andmed.

Juurdepääs nendele andmetele tuleneb nende tööriistade seadistamisest. AD-rehvid Kutsub teid tutvuma nende tööriistade tarnijate privaatsuspoliitikaga (või nendega seotud dokumendiga) ja / või muutma nende tööriistade seadistust enne saidi nõustamist, kui te ei soovi, et AD-rehvid käsitleksid teie geograafilise asukoha andmeid.

16. Millised on välise lingi aktiveerimise tagajärjed

AD Tyrese veebisait pakub teile väliseid hüperteksti linke, mis suunavad teid teistele veebisaitidele või tehnoloogilistele tööriistadele. Juurdepääs sellele sisule välise linkimise aktiveerimisega ei kuulu enam harta alla. Seetõttu palutakse teil tutvuda nende andmete sisu kaitsja poolt rakendatud eeskirjadega. AD Tyres ei vastuta teie andmete kogumise ega töötlemise eest nende sisu eest.

17. Kuidas teile teatatakse harta muudatustest?

AD-rehvid on vaja käesolevat harta perioodiliselt muuta, et võtta arvesse teie andmete kaitsega seotud seadusandlikke muudatusi.

AD Tyres teavitavad teid kõikidest muudatustest või uuendustest teie e-posti aadressile ja / või saidi ilmse teate kaudu saadetud teatega.

18. Kuidas meiega ühendust võtta?

Teie käsutuses on AD Rattad, et vastata kõikidele Teie harta puudutavatele küsimustele.

Meiega kontakteerumiseks kutsutakse teid mugavaks:

 • saates e-kirja: cm (a) adtyre.com
 • või täites kontakt vormi saadaval siin .
LiveChat
Whatsapp Messenger