Müügi üldtingimused


Meie müügi üldtingimuste eesmärk on anda teile parem ülevaade teie kui kliendi õigustest. Palun lugege alljärgnevat teavet hoolikalt.


Nendes müügi üldtingimustes on sätestatud tingimused seoses toodete ostuga, mida müüb ettevõtte AD TYRES INTERNATIONAL SLU (edaspidi: AD TYRES INTERNATIONAL SLU või äriühing), mis on asutatud Andorra seaduste alusel ja registreeritud Andorra aadressile C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, kapital 1 000 000 eurot, registrinumbriga NRT : L-711448-M 30/05/2016, äriregistris registreerimise kuupäev 30.05.2016.
Kõiki eraisikuid või ettevõtteid, kes ostavad äriühingu veebilehelt, nimetatakse edaspidi kliendiks või ostjaks.
Need müügi üldtingimused moodustavad ettevõtte AD TYRES INTERNATIONAL SLU ja kliendi vahel kokkuleppe.


Sissejuhatus

Veebileht www.rehviliider.ee on kõigile vabalt kättesaadav. See loodi rehvide, velgede ja lumekettide müügiks eraisikutele ja ettevõtetele. Nende toodete üksikasjalik kirjeldus on saadaval veebilehel.


1. Teema

Nendes üldtingimustes on määratletud äriühingu välja pakutud äriühingu ja kliendi õigused ja kohustused seoses toodete ostmisega internetist. Klient peab oma tellimust kinnitades tutvuma müügi üldtingimustega, mis on veebilehel kättesaadavad.


2. Üldtingimused

Need müügi üldtingimused kehtivad kõigi toodete müügile äriühingu veebilehe kaudu. Kui klient kasutab veebilehte, nõustub ta nende müügi üldtingimustega ja sõlmib seega äriühinguga kokkuleppe. Äriühing jätab endale õiguse muuta müügi üldtingimusi, avaldades mis tahes ajal oma veebilehel uue versiooni. Seega kohaldatakse neid müügi üldtingimusi, mis on veebilehel avaldatud tellimuse eest maksmise hetkel.

Müügi üldtingimused on kättesaadavad järgmisel aadressil: https://www.rehviliider.ee/uldised-muugitingimused

Äriühing tagab, et kõik veebilehel esitatud tellimused on võimalik enne tellimuse esitamist kinnitada. Klient kinnitab, et on nende müügi üldtingimustega tutvunud ja nõustunud.

Suurbritannia seaduse alusel kinnitab klient, et tal on õigus esindada eraisikut või ettevõtet, mille nimel ta tegutseb. Ettevõtte registreeritud teave tõendab kõiki tehinguid, välja arvatud kui on tõestatud teisiti.

Kõik nõuded tuleb saata klienditeenindusele. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kaubandusteenus ei tegele nõuetega.

Klient võib avada asjakohase tellimuse juures müügijärgse taotluse, sisenedes äriühingu veebilehel oma kontole. Lisaks on võimalik võtta ühendust klienditeenindusega, klõpsates siia: https://www.rehviliider.ee/kontakt


3. Hind

Meie veebilehel viidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad kõiki makse ning hind on esitatud üksikasjalikult iga toote lehel.

Üldtingimuste punkti 16 kohaselt kehtib kõigile tellimustele Andorra seadus. Tellimused loetakse töödelduks territooriumil, kus AD TYRES INTERNATIONAL SLU on asutatud. Seetõttu võivad toodetele kehtivad hinnad sisaldada Andorra riigi kehtestatud keskkonnamaksu.

Kui Ühendkuningriigi ametiasutused muudavad käibemaksu, kohandab äriühing toodete hindu vastavalt.

Praegu on ostukorvi ostuhinnad kuvatud naelsterlingites ja sisaldavad kõiki makse.

Toodete hinnad muutuvad mitu korda päevas. Veebilehel kuvatavaid hindu võidakse igal ajal ilma etteteatamata muuta. Ent sellised muudatused ei mõjuta tellimusi, mille klient on juba enne muudatuste tegemist esitanud.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nõustub kohaldama veebilehel kuvatud hinda tellimuse kinnitamise hetkel. Klient tasub sideteenuste kulude eest, mis on vajalikud AD TYRES INTERNATIONAL SLU veebilehele ligipääsemiseks. Sama kehtib tarnekulude kohta.


4. Tooted

Toodete omadusi ja hinda saab klient vaadata äriühingu veebilehel.

Teatud teave, nagu toodete pildid või kvaliteeti ja tulemuslikkuse hinnanguid käsitlevad andmed, on lepinguvälised. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei vastuta selle eest, kui tellitud toode või selle kvaliteeti ja tulemuslikkuse hinnanguid käsitlev teave erineb veebilehel näidatud pildist.

DOT viitab rehvi tootmise kuupäevale. See on neljakohaline number, mis sisaldab tootmiskuupäeva nädalat ja aastat. Kõiki rehve, mis on toodetud vähem kui 36 kuud tagasi, peetakse uuteks. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei võta vastu nõuet, mis on esitatud viimase 36 kuu jooksul toodetud rehvide kohta.

Klient kinnitab, et teda on teavitatud tarnekuludest, makse- ja tarnetingimustest.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU täidab kliendi tellimuse, kuivõrd see on lao seisu arvestades võimalik. Kui teatud ese on laost otsas, teavitab AD TYRES INTERNATIONAL SLU selles klienti.

See tellimust käsitlev üksikasjalik teave edastatakse seejärel inglise keeles kliendile, kui tellimus on kinnitatud, ning sellega sõlmivad äriühing ja klient kokkuleppe. Tellimuse kinnitamisel saadetakse kliendile kokkuvõte ja kinnitus.

Iga veebilehel oleva pildi all on osutatud, et pildid on lepinguvälised. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei võta vastutust, kui tellitud toode on veebilehe pildil näidatust erinev.

Siinkohal antud õigused kehtivad ainult füüsilisele isikule, kes tellimuse esitab (või esitatud e-posti aadressi omanikule), välja arvatud kui kehtivad eritingimused.

Vastavust ja varjatud puuduseid käsitlevate õigusaktide kohaselt vahetab AD TYRES INTERNATIONAL SLU välja vigased või mittevastavad tooted või väljastab tagasimakse.

Tagasimakset saab taotleda järgmistel viisidel:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU korraldab vigase toote tagastamise enda kuludel ja nõustub tegema kliendile täieliku tagasimakse 10 päeva tööpäeva jooksul alates toote tagastamisest lattu. Täielik tagasimakse sõltub eksperthinnangust ja see tehakse, kui hinnangu alusel on kliendile saadetud toode vigane.

Tagasimakse tehakse alati samade maksevahendite kaudu kui oli tehtud tellimus (pankakaart, pangaülekanne vms).

On olukordi, kus teatud tootjad müüvad oma tooteid teise kaubamärgi alt. See kehtib näiteks järgmiste kaubamärkide puhul: Maxxis ja Cheng Shin ja CST, mille on tootnud sama ettevõte – Cheng Shin / CST. Sama kehtib kaubamärkide Mitas ja Sava kohta. Need rehvid on tootnud sama ettevõte ning seega on need sama kvaliteedi ja jõudlusega. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei tea ette, milline neist rehvi kaubamärkidest tellimuse puhul tarnitakse.

Kui klient otsustab rehvid tagastada, tasub tarnekulude eest ainult tema.

Kui AD TYRES INTERNATIONAL SLU korraldab toodete tagastuse, siis on tarnekulu 25€ toote eest, kui toote(d) võtab peale professionaalne kuller.

Klient võib otsustada esemed omal kulul tagastada. Sellisel juhul peab klient küsima AD TYRES INTERNATIONAL SLU-lt õiget tagastusaadressi ja tema vastutab täielikult tagastamise tarne eest. AD TYRES INTERNATIONAL SLU esitab kliendile tagastusdokumendi, mis tuleb tootega kaasa panna. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei vastuta tagastamise ajal tekkiva võimaliku kahju eest. Klient saab täieliku tagasimakse 10 tööpäeva jooksul pärast toote tagastamist lattu.

Tagasimakse tehakse alati samade maksevahendite kaudu kui oli tehtud tellimus (pankakaart, pangaülekanne vms).


5. RISKIDE OMADUS JA ÜLEKANDMINE

Tooted lähevad Tellija omandisse Tellimuse kinnitamisel. Sellest tulenevalt vastutab Klient ainuisikuliselt Toodete impordi ja toomise eest tema valitud sihtriiki. Kliendil palutakse tutvuda võimalike kohustustega, mis talle tulenevad Toodete importimisest nimetatud sihtriiki.

Toodete kaotsimineku või kahjustamise risk läheb omandiõiguse üleminekust üle professionaalsele kliendile või mitteprofessionaalsele kliendile.

Toodete kaotsimineku või kahjustamise risk läheb üle tarbijast Kliendile, kui viimane või tema poolt määratud kolmas isik, välja arvatud Müüja pakutud vedaja, saab Tooted füüsiliselt enda valdusesse.


6. Tarnetingimused

Tarne toimub tavaliselt 2–8 tööpäeva jooksul. Me ei saa neid tarneaegu tagada. Võib juhtuda, et pakk hilineb liiklusolude või transpordi ajal toimunud õnnetuse tõttu. Tarneaja piiranguks on seatud 30 päeva pärast makse saamist. Kui see aeg on möödas, võib klient paluda oma tellimuse tühistada ja saada tagasimakse.

Kui tarneaadress on töökoda, vastutab klient töökojaga suhtlemise eest ning lepib kokku ja kinnitab paigaldamise aja.

Äriühing pakub tarnet kahe identse toote tellimisel.

Kui tellitakse üks toode (autorehv, velg), tasub tarne eest klient, välja arvatud mootorrattarehvide tellimisel või teatud juhtudel, kui äriühing tasub tarnekulud vähemalt ühe rehvi ostmise puhul.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU tarnib tooted tarneaadressile, mille klient esitas tellimuse andmisel.

Kui tellimus sisaldab mitut eri toodet, võib juhtuda, et neid ei tarnita samal päeval ning seega ei saa klient sellisel juhul nõuet esitada.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei vastuta selle eest, kui klient esitab ebatäieliku või vale tarneaadressi, mille tõttu pole võimalik tooteid tarnida. Sellisel juhul jääb 25eurone tagastamise kulu täielikult kliendi kanda.

Kui klienti pole toote tarnimise ajal kohal, peab klient võtma ühendust paki tarnimise eest vastutava transpordifirmaga, et leppida kokku uus tarneaeg või saada kaubalao aadress, kus kliendi pakki hoiustatakse.

Kui klient ei tee eelnimetatud toiminguid, tagastatakse pakk 10 tööpäeva jooksul AD TYRES INTERNATIONAL SLU lattu ja tagastamise tarnekulu tasub klient. Kui kaup on lattu tagastatud, töödeldakse kliendi tagasimakset, millest arvestatakse maha 25eurone tarnekulu ühe paki eest.

Klient vastutab toote kaotsimineku või kahjustumise eest alates hetkest, mil klient võtab toote vastu.

Klient peab transpordifirmat kõigist probleemidest kirjalikult teavitama tarnimise ajal või keelduma nimetatud põhjusel tarnest.

Klient peab tarnimise ajal kinnitama tarnitud toodete seisukorra ja vastavuse, kui kaup tarnitakse tema kodusele aadressile või töökotta.

Kui tarnitav toode ei vasta tellitud kaubale või kaup on kahjustatud, peab klient tarnest keelduma. Sellise juhul peab klient teavitama viivitamatult AD TYRES INTERNATIONAL SLU-d, võttes taotluste esitamise süsteemi kaudu ühendust äriühingu klienditeenindusega või saates faksi või kirja (AD TYRES INTERNATIONAL SLU C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra).

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei võta tagasi juba paigaldatud või kasutatud tooteid.

Kui klient ei ole tarnimisel nõus oma allkirja andma, esitatakse transpordifirmale nõue. Kliendile saadetakse mittevastuvõtmise tõend, mille klient peab allkirjastatult ja dateeritult tagasi saatma, et transpordiettevõttele oleks võimalik nõue esitada. Kui kaup tarniti töökotta, peab klient paluma töökojal tõendi allkirjastada.

Nõude käsitlemise tähtaeg on vähemalt 10 tööpäeva alates nõude esitamisest ja transpordifirmalt vastuse saamine võib võtta kuni 4 nädalat. Tähtaja määrab transpordifirma ja AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei vastuta hilinemise eest.

Kui klient valib tarneaadressiks mõne äriühingu partnerist töökoja, nõustub ta rehvide paigaldamisega selles töökojas. Paigaldamise hinnad määrab töökoda, mitte AD TYRES INTERNATIONAL SLU, ja klient peab nende hindadega nõustuma. Kui klient keeldub rehvide paigaldamisest töökojas, kuhu rehvid tarniti, on töökojal õigus nõuda kliendilt kliendi rehvide vastuvõtmise ja hoiustamise eest mõistlikku tasu.

Äriühing ei vastuta paigalduse, tasakaalustamise või muude teenuste eest, mida pakub töökoda, kuhu klient rehvid tellis, sest töökojad ei ole äriühinguga kuidagi seotud. Töökoja ja kliendi vahelistele suhetele kehtib töökoja ja kliendi vahel sõlmitud kokkulepe.

Töökodasid käsitleva teabe, nagu tööaeg, hinnad ja teenused, paigaldatavate rehvide maksimaalsed mõõdud jms, esitavad töökojad. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei vastuta selle eest, kui töökodade veebilehtedel kuvatavad hinnad või tööaeg on erinev tegelikest hindadest või tööajast. Klient vastutab tarnekohaks valitud töökojaga suhtlemise ning hindade ja vabade aegade küsimise eest enne tellimuse esitamist.

Seda teavet võidakse veebilehel ilma AD TYRES INTERNATIONAL SLU teadmata muuta.


7. Kättesaadavus ja esitlemine

Varusid ja hindu muudetakse veebilehele automaatselt mitu korda päevas. AD TYRES INTERNATIONAL SLU täidab kliendi tellimuse, kuivõrd see on lao seisu arvestades võimalik. Kui toode on laost otsas, teavitab AD TYRES INTERNATIONAL SLU klienti viivitamatult ja tagastab täielikult kliendile tema algselt tasutud summa.


8. Kontakt

Meie klienditeenindusega saab kaubaga seotud küsimustes ühendust võtta kontaktvormi kaudu või tellimuste müügijärgse teenindusega seoses taotlussüsteemi kaudu.

Oma konto ühendamiseks peab klient kasutama sama e-posti aadressi ja parooli, mida ta kasutas tellimuse tegemisel.

Meie müügijärgne teenindus on avatud 8.00–16.00 (välja arvatud nädalavahetusel ja riigipühadel).

Meie meeskonnaga liitumiseks klõpsake palun siia: https://www.rehviliider.ee/kontakt


9. Tellimuse tühistamine

AD TYRES INTERNATIONAL SLU-lt võib taotleda tellimuse tühistamist pärast seda kui makse on kinnitatud.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nõustub vastama taotluse tühistamisele ja taotluse täitma, aga ta ei vastuta selle eest, kui tühistamise katse ebaõnnestub. Kui kaup on juba transpordifirma käes, on tellimuse tarnet võimatu tühistada või peatada.

Kui tühistamine kinnitatakse, saadab äriühing kliendile selle kohta kinnituse ja tagasimakse tehakse 10 tööpäeva jooksul samade maksevahenditega, millega tehti algne makse.

Kui tellimust ei saa tühistada, on kliendil võimalus tarnest keelduda. Kui kaup on AD TYRES INTERNATIONAL SLU lattu tagastatud, tehakse kliendile tagasimakse, millest arvestatakse maha 25eurone tarnekulu ühe paki eest.

Kui klient nõustub tarnega, võib AD TYRES INTERNATIONAL SLU korraldada toodete tagastamise. Tagastamistasu on sel juhul 25 eurot toote eest.

Klient võib otsustada esemed omal kulul tagastada. Sellisel juhul peab klient AD TYRES INTERNATIONAL SLU-d teavitama, et saada aadress, kuhu tooted tagasi saata. Sellisel juhul vastutab klient täielikult transpordi eest, kuni toode saabub AD TYRES INTERNATIONAL SLU lattu. Äriühing ei vastuta tagastamisel tekkinud võimalike kahjude eest. Kui toode on tagastatud AD TYRES INTERNATIONAL SLU lattu, teeb äriühing tagasimakse 10 tööpäeva jooksul.


10. Maksed

Makse tuleb teha kohe pärast tellimuse esitamist. Klient võib tasuda pangakaardi, PayPali või pangaülekandega.

Klient peab viitama maksevormil tellimuse numbrile, kui makse tehakse pangaülekandega. AD TYRES INTERNATIONAL SLU saab tuvastada tellimuse selle tellimuse numbri järgi. Kohe kui pangaülekanne on tehtud (võib võtta kuni 72 tundi), kinnitatakse tellimus ja toode saadetakse kliendile.

Klient saab selle kohta e-postiga kinnituse.

Kõik Ühendkuningriigist väljapool asuvate pankade väljastatud pangakaardid peavad olema rahvusvahelised kaardid (Mastercard või Visa). Teenusepakkuja teeb kõik turvalised internetipangamaksed.

Kõik individuaalsete klientide ja HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT maksesüsteemi vahel tehtud makseprotsessid on täielikult krüpteeritud ja kaitstud. Makseteks kasutatav protokoll on elektroonilise pangasüsteemi registreeritud SSL-sertifikaadiga (3D Secure protokoll).

Kogu tellimust ja pangakaardi numbrit käsitlev teave on kaitstud ega ole internetis nähtav. Pangakaardi numbrit ei trükita kunagi ühelegi dokumendile, arvele ega muule paberile.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei tea pangakaartide numbreid. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT süsteemid ei säilita pangakaartide numbreid, kui maksetehing on panka edastatud. Seega kellelgi pole juurdepääsu kliendi pangakaardi andmetele arvutisüsteemide ega prinditud dokumentide kaudu. Kliendi pangakaardi numbri häkkimine ja omandamine AD TYRES INTERNATIONAL SLU veebilehtedel tehtava ostuprotsessi käigus HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT süsteemi kaudu on võimatu.

Ärikliendid saavad teha oma maksed pangakaardi või AD TYRES INTERNATIONAL SLU automaatse debiteerimissüsteemi kaudu.

Kliendi kinnitatud maksetehing debiteeritakse kohe tema kontolt. Rahandus- ja finantskoodeksi artikli L. 132-2 kohaselt on pangakaardiga tehtud makse tagasivõtmatu. Kui klient esitab makseprotsessi käigus oma pangakaardi andmed, volitab klient AD TYRES INTERNATIONAL SLU-d debiteerima tema kaarti asjakohase summa võrra. Klient kinnitab, et ta on debiteeritud kaardi õiguslik omanik ja tal on õigus seda kaarti kasutada. Kui tekib viga või kaarti ei ole võimalik debiteerida, siis tellimus tühistatakse kohe.

Kõik kaugmüüki käsitlevad tegevused on seotud ettevõttega AD TYRES INTERNATIONAL EU, asukoht 3. korrus, sviit nr 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA, registrinumber OC 1277.


11. Tühistamise õigus

Kliendil on õigus tellimus tühistada, ilma et ta peaks seda põhjendama või selle eest trahvi maksma 14 päeva jooksul alates veebilehelt tellitud toodete kättesaamisest, välja arvatud tagastamise tarnetasu.

Tühistamisõiguse kasutamiseks peab klient äriühingut kirjalikult ja selgesõnaliselt teavitama 14 päeva jooksul alates vastava toote saamisest. Sellise juhul saab klient võtta taotluste esitamise süsteemi kaudu ühendust müügijärgse klienditeenindusega või saata faksi või kirja (AD TYRES INTERNATIONAL SLU C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra).

Klient kannab kõik kauba tagastamise kulud, kui ta kasutab tühistamise õigust; ainult ostetud toote ja tarnekulud tagastatakse täielikult.

Äriühing ei saa võtta tagasi paigaldatud rattaid, välja arvatud kui kauba vastuvõtmisest keeldutakse transpordi käigus tekkinud kahjustuse tõttu.

Tooted tuleb tagastada nende originaalpakendis, kasutamata ja kahjustamata.

Tagastamise tarnekulud arvutatakse alati tellimuse lõplikust tagasimaksest maha.

Tooteid saab tagastada järgmiselt:

  • AD TYRES INTERNATIONAL SLU saab korraldada toote tagastamise ja seejärel teha kliendile tagasimakse 15 päeva jooksul pärast seda, kui toode on jõudnud lattu, kusjuures tagastamise tarnetasu 25 eurot toote kohta on tagasimakse summast maha arvutatud.
    Kui ese on paigaldatud või kasutatud, siis tagasimakset ei tehta.
  • Klient võib otsustada esemed omal kulul tagastada. Sellisel juhul peab klient teavitama kõigepealt AD TYRES INTERNATIONAL SLU-d , et saada aadress, kuhu tooted tagasi saata. Sellisel juhul vastutab klient täielikult transpordi eest, kuni toode saabub AD TYRES INTERNATIONAL SLU lattu. Äriühing ei vastuta tagastamisel tekkinud võimalike kahjude eest. Kui toode on tagastatud AD TYRES INTERNATIONAL SLU lattu, teeb äriühing täieliku tagasimakse. Kliendile tagastatakse raha alati samade maksevahendite kaudu, mida kasutati tellimuse eest tasumisel: pangakaardi, PayPali või pangaülekande teel.
    Kui makse tehti pangaülekandega, siis palutakse kliendil esitada panga andmed.

12. Garantii

AD TYRES INTERNATIONAL SLU-l on seaduslik kohustus anda garantii seoses toodete normidele vastavuse ja peidetud vigadega.

Kliendile kehtib garantii kaks aastat alates tarnekuupäevast. Ta saab valida, kas soovib asendustoodet või tagasimakset. Asendustoote saamine sõltub sellest, kas see on laos olemas. Kliendil on õigus taotleda rehvi kohta eksperthinnangut, kui rehv on tema arvates vigane.

See rehv saadetakse tagasi tootjale, et saada selle kohta eksperthinnang. Tagastamise transpordi eest vastutab AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Eksperthinnag võib võtta aega mitu kuud (minimaalselt kolm kuud). Selle perioodil ei saa äriühing saata kliendile asendustoodet ega tagasimakset, kuni pole eksperthinnangut kätte saanud.

Kui eksperthinnang on valmis, saab klient vastava aruande, milles teavitatakse teda tulemusest. Pärast tulemuste avaldamist ei saa enam nõuet arvesse võtta.

Kui eksperthinnangu kohaselt on toode vigane, siis tehakse kliendile tagasimakse. Vastasel juhul esitatakse kliendile eksperthinnagu eest arve, mis on 35 eurot rehvi kohta.

Kliendile tagastatakse raha alati samade maksevahendite kaudu, mida kasutati tellimuse eest tasumisel.

Kui eksperthinnang on negatiivne, siis kõnealune rehv hävitatakse või tagastatakse kliendile.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU tagab kõigile klientidele, et tooted vastavad Euroopa õigusaktidele ja need on teedel sõitmiseks heaks kiidetud (välja arvatud kui veebilehel on märgitud teisiti, näiteks maastikusõidukite rehvid).

Klient peab veenduma, et on ostetud rehvid ja veljed sobivad tootja kirjelduse kohaselt tema autole.

Klient peab austama tootja kirjeldust ja soovitusi seoses sõiduki turvalisuse ja vastupidavusega, eriti seoses rehvide ja velgede suuruse ja rõhuga, ning rehvide paigaldamise ja hoiustamise tingimusi.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei vastuta ühelgi juhul selle eest, millise valiku teeb klient toodet ostes, kui toode on valesti paigutatud või seda kasutataske ebasobivates tingimustes. Klient peab veenduma, et tellitud tooted sobivad tema sõidukile ning vastavad tootja kirjeldusele ja soovitustele.

Garantii ei hõlma valest paigaldusest tulenevaid kahjusid ega rehvide normaalset kulumist või toodete valest kasutusest tingitud kahjusid ega toodete seisukorra halvenemist, mis tuleneb hooletusest.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ei anna muud garantiid, kui garantiid seoses toodete normidele vastavuse ja peidetud vigadega.

Äriühing ei vastuta paigalduse, tasakaalustamise või muude teenuste eest, mida pakub töökoda, kuhu klient rehvid tellis, sest töökojad ei ole äriühinguga kuidagi seotud. Töökoja ja kliendi vahelistele suhetele kehtib töökoja ja kliendi vahel sõlmitud kokkulepe.


13. Intellektuaalomandiõigused

Kõik intellektuaalomandiõigustega seotud andmed, nagu kaubamärgid, tooted, domeenide nimed, pildid, videod, tekst jms, on AD TYRES INTERNATIONAL SLU intellektuaalomand.

Intellektuaalomandiõiguste loovutamine ei ole käesolevate müügi üldtingimustega lubatud.

Asjakohased tooted on AD TYRES INTERNATIONAL SLU ainuomand ning neid ei tohi enne eelneva nõusolekuta täielikult ega osaliselt kasutada ega jäljendada.


14. Vääramatu jõud

Ettenägematute sündmuste korral, nagu vääramatu jõud, mis ei võimalda AD TYRES INTERNATIONAL SLU-l oma kohustusi kliendi ees täita, need kohustused peatatakse. AD TYRES INTERNATIONAL SLU teavitab klienti sellistest sündmustest esimesel võimalusel.


15. Isikuandmete kaitse

AD TYRES INTERNATIONAL SLU on pühendunud rehviliider.ee veebilehe kasutajate isikuandmete kaitsmisele. Kõik isikuandmed saadetakse ja neid säilitatakse turvaliselt veebilehe haldaja juures Prantsusmaal AD TYRES INTERNATIONAL SLU-l võib olla vaja koguda oma veebilehe kasutajate isikuandmeid ja edastada neid oma partneritele.

Ühendkuningriigi 1998. aasta andmekaitseseaduse (muudetud) kohaselt on klientidel õigus isikuandmeid vaadata, muuta ja kustutada (nagu on määratletud andmekaitseseaduses) või töötlemisest keelduda. Kliendid saavad seda teha, kui saadavd kirja järgmisele aadressile:


AD TYRES INTERNATIONAL SLU
C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra
E-post: cm(a)adtyre.com - Telefon: +376 810 888


16. Kohaldatav seadus ja kohtualluvus

Müüja ja Euroopa Liidus asuva tarbijast kliendi vahelisi lepingulisi suhteid, mis puudutavad kliendi asukohariigi tarbijaõiguste kaitset, reguleerib selle liikmesriigi õigus, kus tarbijast klient asub.

Tellimusega seotud andmeid töödeldakse elektrooniliselt müüja Maltas asuvas ettevõttes ning isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Malta õigust.

Kõigi muude küsimuste puhul, mis eespool toodud kahe sätte alla ei kuulu, kohaldatakse Andorra seadust.

LiveChat
Whatsapp Messenger