Otsing mõõtude järgi

Rehvide täitmine lämmastikuga

Lugedes erinevaid artikleid autoväljaannetest ning arvamusi foorumitest, võib jääda mulje, et rehvide lämmastikuga täitmine tagab oluliselt parema rehvi kvaliteedi kui õhuga täitmine. Vastab tõele, et teatavates sektorites, nagu seda on (militaar)lennundus, ringrajasõit ning tsviiltehnikaseadmete kasutus, on lämmastiktäitmine muutunud üldkasutatavaks.

Kas sel juhul peaks kõiki rehve täitma lämmastikuga? Kindlasti mitte.

Õhk, mida me hingame on tegelikult gaas, mis sisaldab 78% lämmastikku, 21% hapnikku ning 1% muid elemente. Õhk, mida me rehvide täitmisel kasutame, sisaldab seega juba suures koguses lämmastikku. Lämmastiktäitmisel on lämmastiku osakaal 99% ning vahe võib seega tunduda tühine.

Nagu kõik gaasid, reageerib ka lämmastik temperaaturi kõikumistele. Kui temperatuur suureneb 8°c võrra, siis suureneb rõhk 0.1 baari võrra ja vastupidi.

Sarnasused

  1. Lämmastik nagu ka hapnik on tundlik temperatuuri muutumistele. Seetõttu tuleb sügise saabudes rehvide rõhku suurendada.
  2. Nagu hapnik (punane), nii ka lämmastik (sinine) eraldub läbi kummi, tehes seda siiski aeglasemalt kui hapnik.
  3. Isegi kui lämmastikuga täitmine aitab rehvi sisemisi kihte kaitsta korrosiooni eest (lämmastik ei talu niiskust vastupidiselt hapnikule), tasub meeles pidada, et hapnik tekitab korrosiooni ka tungides rehvi sisse väljaspoolt.

Eelised

  1. Lämmastiktäitmine võimaldab loomulikku rõhulangust (ilma välise sekkumiseta) mis on madalam, kui rehvi hapnikuga täitmisel. See sobib hästi kollektsiooniautodele, millel on väike läbisõit, samuti suvilaautodele ja karavanidele.
  2. Lämmastik on stabiilne gaas, mis reageerib mõõdukal kujul veeretakistuse poolt tekitatud temperatuuritõusule. See võimaldab ringrajal saavutada suuri kiirusi, kuid sooritusvõimekus selle arvelt ei kannata.

Puudused

  1. Lämmastiku kasutamine rehvides on oluliselt kulukam, kui meid ümbritseva õhu kasutamine.
  2. Puhta lämmastiku kättesaadavus võib olla raskendatud ning selle madal kvaliteet võib tekitada riske (näiteks sõitmist alarõhuga).

Kui soovite rehvi täita lämmastikuga, ärge kasutage kunagi rehvi ettevalmistamisel vaakumpumpa. See võib pöördumatult kahjustada rehvi sisekihte, mis aga tagavad rehvi töövõime.


LiveChat
Whatsapp Messenger