Otsing mõõtude järgi

Maksimaalne rehvirõhk

Rehvi maksimaalse rõhu all mõeldakse kõrgeimat rõhku, mida rehv külmas olekus kannatab. Maksimaalset rõhku võib kasutada vaid auto kasutusjuhendis välja toodud tingimustel.

Rehvi õige rõhu mõõtmiseks, tuleb rõhku mõõta külmal rehvil. Rehv ei tohi olla enne mõõtmist päikese käes ega temaga ei tohi vahetult enne mõõtmist sõita.

Sooja rehvil puhul on rõhk 0.3baari võrra kõrgem, kui külma rehvi puhul.

Kui soovitatud rõhk külma rehvi korral on võrdne maksimaalse rõhuga, siis maksimaalse rõhu lävi on ületatud.

Sel juhul võib tekkida kiusatus sooja rehvi puhul natuke rehvi tühjemaks lasta, kuid seda ei tohi teha, kuna siis võib rõhk külma rehvi korral tõusta maksimaalse läveni.

Rehvi maksimaalne rõhk võib ette nähtud koormusindeksist erineda. Näiteks standard koormusindeksiga rehv võib kannatada rõhku 2.4 baari, kuid tavaline on ka, et rehvide puhul võib rõhk ulatuda kuni 3. baarini.

Selle kohta saab rohkem infot sõiduki kasutusjuhendist või kleebiselt, mis asub juhipoolse ukse piidal.

Maksimaalset rehvirõhku saate vaadata rehvi küljelt, seda tähistatakse ühikutes KPA või PSI (100 kpa = 1 baar ja14.50 PSI = 1 baar).


LiveChat
Whatsapp Messenger