Otsing mõõtude järgi

Joondamine, geomeetria ja paralleelsus

Kui teil puuduvad mehaanikaalased teadmised ning adekvaatne varustus ei tohiks te ise geomeetriaga seonduvaid muudatusi teha. Igal sõidukil on just temale sobiv optimaalne konfiguratsioon, mis puudutab rattakallet, pöördtelje kallet ja rataste kokkujooksu, mida vaid professionaalid võivad reguleerida, kuna iga millimeeter on arvel.

Geomeetria tähendab 4 ratta tasakaalustamist. Teenuse hind jääb vahemikku 50-100 eurot.

Hind võib tunduda kõrge, kuid vale geomeetria võib oluliselt vähendada kontrolli juhitavuse üle ning sellel võib olla negatiivne mõju rehvi kasutuseale, mis omakorda võib osutuda lisakuluks.

Et mitte minna väga tehniliseks, oleks oluline geomeetria kohta esitada mõned küsimused.

Kas geomeetria on sama rutiinne protseduur nagu seda on õlivahetus?

Ei, geomeetria viiakse läbi juhul, kui olete tähele pannud järgmisi muutusi :

  • Sirgel teel kisub sõiduk vasakule või paremale.
  • Ebaühtlane rehvide kulumine.
  • Rool ei ole teljega kooskõlas.
  • Rehvid krigisevad ilma mõjuva põhjuseta.

Kas geomeetriat tuleb kontrollida igal rehvivahetusel ?

Üldreeglina ei ole see vajalik, kui te kasutate samade läbimõõtudega rehve. Kui rehvide läbimõõt muutub, tuleb kindlasti läbi viia ka geomeetria kontroll. Enamus töökodasid pakuvad seda teenust teie turvalisuse tagamiseks.

Mis on rehvide joondamine?

Rataste joondamine tähendab sõiduki järgmiste seadenurkade reguleerimist: rataste kokkujooks, rattakalle ja pöördtelje kalle

Igal sõidukil on omad kindlad seaded, kuid harrastajad võivad oma autot reguleerida vastavalt sellele, kuidas nad soovivad et nende auto "käituks". Joondamise reguleerimist tehakse millimeetrise täpsusega ning selleks kasutatakse spetsiifilist abivahenidt : sillapinki.


Pöördtelje kalle

Seda väljendatakse kraadides. Kaldenurk on negatiivne, kui rehv kaldub sõiduki suunas. Nurk on positiivne, kui rehv kaldub sõidukist eemale.

Negatiivne kaldenurk võimaldab sportlikul juhil agressiivsemalt kurve võtta. Samas kaotab ta haarduvuses sirgel teelõigul, mis vähendab omakorda pidurdusvõimet ning võimsaid kiirendusi.



Rattakalle

Samuti väljendatud kraadides, see on ristnurk maapinna ja rattapöörlemise suuna vahel.

See tagab stabiilsuse suurel kiirusel. Tavaliselt ei ole rattakalle muudetav, seda võib teha näiteks tasakaalustamisel pärast õnnetust.



Paralleelsus

Rataste kokkujooks tähendab, et autot pealt vaadates on rattad eest koomal ja tagant laiemalt. Kokkujooks on suures osas tingitud rattakaldest.


Rattakallet reguleeritakse rooliajami põikivarraste pikkusest.




Auto peab olema reguleeritud millimeetrise täpsusega.

Vale reguleerimisel korral ei piisa teie turvalisuse tagamiseks ka asjaolust, et kasutate viimase põlvkonna kõige kallimaid rehve.


LiveChat
Whatsapp Messenger